REGIO – Als eerste regio in Nederland is per 31 oktober de plaatsing van cliënten in de kortdurende en langdurige ouderenzorg in de Drechtsteden centraal georganiseerd door Verwijspunt 078. Dat zorgt voor tijdige plaatsingen van (kwetsbare) ouderen in de regio. De deelnemende zorgorganisaties in de regio gebruiken één wachtlijst voor cliënten met een indicatie voor kortdurende en langdurige zorg. Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, kwam het afgelopen week officieel openen.

Verwijspunt 078 is het eerste concept in Nederland dat alle ‘intramurale verblijfsvormen’ in één centraal punt heeft ondergebracht: eerstelijnsverblijf laag- en hoogcomplex, Wet langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie, observatie, crisisopvang, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, gedwongen opname met inbewaringstelling en rechterlijke machtiging. Verwijspunt 078 is ontstaan vanuit VVT Alliantie Waardenland “We verdelen ons zorgaanbod zó dat cliënten die zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen”, is het idee erachter. Zorgorganisaties in de regio hebben daarom maatregelen genomen om kwalitatieve zorg te blijven garanderen. Door onder andere de wachtlijsten van de deelnemende zorgorganisaties samen te voegen en gezamenlijk te coördineren, vindt toewijzing vanuit Verwijspunt 078 plaats. De triage (beoordeling) gebeurt door medewerkers uit de deelnemende organisaties. Dit zijn Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht, Swinhove Groep, De Merwelanden, De Blije Borgh en Leger des Heils.

De minister heeft tijdens de opening zelf ervaren hoe het verwijzen er in de praktijk aan toe gaat. Aan de hand van twee fictieve casussen heeft zij twee ouderen in de regio Drechtsteden verwezen naar de juiste plek.