ZWIJNDRECHT – Tussen 8 en 28 mei heeft de gemeente Zwijndrecht een vragenlijst uitgezet onder haar inwoners. Zij worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst op de website van de gemeente. Zo onderzoekt de gemeente hoe de komende jaren nog meer ruimte kan worden gemaakt voor initiatieven en ideeën van inwoners.

Wat vinden de inwoners, de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren van de samenwerking op dit moment? Wat gaat goed en wat kan beter? Tot zondag 28 mei kunnen alle inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam hierover een vragenlijst invullen. De gemeente wil duidelijk zijn over wat inwoners van haar kunnen verwachten, maar ook wat zij van de inwoners verwacht. Dat lukt alleen door te luisteren naar elkaars ideeën en initiatieven. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld is van wat er goed gaat en beter kan.

Resultaten in juni

Om het project zorgvuldig en breed te begeleiden is er een commissie in het leven geroepen, bestaande uit inwoners, vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ambtelijke organisaties. Deze commissie zorgt voor draagvlak, voor deelname en bereidheid om met elkaar met de resultaten aan de slag te gaan. Ook het ontwerpen van het vervolgtraject behoort tot de taak van de commissie. Alle ingevulde vragenlijsten worden bekeken en geanalyseerd. Begin juni gaat de begeleidingscommissie in gesprek over de resultaten die ook die maand bekend gemaakt worden.

Laat u horen!

Wethouder Ronald de Meij doet namens gemeenteraad, burgemeester en wethouders een dringende oproep om de vragenlijst in te vullen. “We zorgen ervoor dat inwoners zo nodig op verschillende plekken hulp kunnen krijgen bij het invullen. Als inwoner heeft u nu de mogelijkheid uw mening te geven. Dus doe mee, vul de vragenlijst in en laat u horen. Samen maken we Zwijndrecht nog beter, mooier en leuker.” Meer informatie en de vragenlijst zijn hier te vinden.