DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de (politieke) actualiteiten in Dordrecht en Drechtsteden. Deze week staat hij stil bij de ramp die precies zeventig jaar plaatsvond in Nederland. Een gegeven waar verder vanuit de lokale overheid overigens niet bij wordt stilgestaan.

Vandaag precies zeventig jaar geleden had de politiek andere dingen aan het hoofd dan de gebruikelijke zaken in het teken van de wederopbouw van het land na de Tweede Wereldoorlog. Noordwestelijke storm en het ongelukkig samenvallen van vloed en springtij. Het water in de Noordzee steeg, hoge waterstanden werden gemeten, de dijken werden overspoeld en braken door. Eilanden, landstreken, steden en dorpen raakten overstroomd. Dijkdoorbraken in de Alblasserwaard en Papendrecht en ook in Zwijndrecht vertoonde de dijk gaten die men met man en macht probeerde te dichten met zandzakken.

1.836 doden

Zeeland werd diep getroffen, net als een deel van de Zuid-Hollandse eilanden, zeg maar Zuid-Holland Zuid. Nederland had uiteindelijk 1.836 dodelijke slachtoffers te betreuren, talloze gezinnen raakten verscheurd. Veel menselijk leed en ook veel dieren in het rampgebied overleefden het niet. Na de ramp bedacht men het plan om de volgende keer wanneer de Noordwestelijke stormvloed en het springtij ongelukkigerwijs samenvallen een nieuwe ramp te voorkomen. Het Deltaplan monde uit in de ingenieuze en fameuze Deltawerken.

Zeespiegelstijging

Eigenlijk bestonden de plannen al langer, maar door de ramp van ’53 kwam de besluitvorming in een stroomversnelling. Na dertig jaar waren deze gereed. Tijd om achterover te leunen met de gedachte dat wij veilig voor het water zijn hebben we echter niet. Ook de Deltawerken zijn aan revisie toe. De zeespiegel stijgt onder invloed van de wereldwijde klimaatveranderingen. Onze dijken, ook hier op het Eiland van Dordrecht, vragen om blijvende aandacht, net als de bescherming van onze ‘Venetiaanse’ binnenstad. Dordtenaren zijn van oudsher gewend dat het water in bepaalde periodes over de kaderanden stroomt. Tegenwoordig misschien minder dan voor de invoering van de Deltawerken, maar toch blijft het een punt van aandacht.

Voorstraat

In deze periode wordt de Watersnoodramp op diverse plekken in het land en in de regio herdacht. De dijk van de binnenstad, de Voorstraat, verhogen is geen optie. Het zou de teloorgang betekenen van vele monumentale panden en het historisch aanzicht van de stad. Een soort doemscenario dat de stad staat te wachten wanneer er niet geanticipeerd wordt op de gevolgen die de klimaatveranderingen met zich meebrengen. De aanwezige waterschotten tussen de huizen aan de Voorstraat bieden voorlopig nog wel soelaas, maar voor hoelang nog? Dat weten we op dit moment niet. Ongetwijfeld zullen ingenieurs van Rijkswaterstaat zich al buigen over een Deltaplan 2.0, waarvan hopelijk de uitvoering tijdiger ingezet zal worden dan het eerste plan, dat pas achteraf operationeel werd.

Vriend en vijand

Dordrecht is een waterstad en een eilandstad, waar het water gelijktijdig een vriend is die de stad al achthonderd jaar economische voorspoed en welvaart bracht, maar ook de vijand die ons ook dwingt tot een continue alertheid als bedreiger van de toekomst van onze (binnen)stad. Een vriend die we liever te vriend houden, want oudere Dordtenaren herinneren zich nog wel hoe het water op 1 februari 1953 door de binnenstad stroomde, onder andere de Krispijnsetunnel tot de rand blank zette en er roeiboten voeren door de Wijnstraat. Landelijk en in de regio vinden er vandaag herdenkingen van de ramp plaats. Maar niet in Dordrecht, de stad bij uitstek waar ieder historisch wissewasje herdacht wordt. Is dit het stadsbestuur ontgaan of is men misschien door de vele herdenkingen die achter de rug hebben gewoon een beetje herdenkingsmoe geworden?

Februari 1953: een ondergelopen Vriesestraat. (Foto: Regionaal Archief Dordrecht)

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. Deze week is dat Jan van der Geer. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. Morgen is Edwin Bax van De Ambassade, de niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.