Andere wijken

reageer als eerstdo 13 feb 2014

Dromen over de Patersweg

DORDRECHT – De Buitenwacht nodigt zaterdag 22 februari buurtbewoners uit om te dromen over de inrichting van de braakliggende terreinen aan de Patersweg. Tot voor kort stonden hier nog flats, maar deze zijn gesloopt. Nu is een Kansenkaart in de maak. Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen een bijdrage hieraan leveren.

Ook vorig jaar zijn er al bijeenkomsten geweest. Toen kwamen veel ideeën van bewoners naar voren. Alle ideeën worden verzameld en gebundeld en op basis hiervan wordt door gebiedsontwikkelaar Krachtgroen een eerste inrichtingsschets voor het gebied gemaakt. Bewoners kunnen hiermee dan aan de slag om het ontwerp samen verder vorm te geven, uit te voeren en daarna zelf te beheren.

Bruikleen
Het terrein is een aantal jaren in bruikleen gegeven door woningcorporatie Trivire en de gemeente Dordrecht. Over een deel van de invulling is al iets bekend. Eén van de vier delen van het grote terrein wordt gebruikt voor moestuinen en groen voor de buurt. Meer informatie is te vinden op www.wijkendordrecht.nl/patersweg. Daar staat een overzicht van alle dromen en ideeën die al zijn binnengekomen.  Ook is er informatie over de betrokken organisaties.

Iedereen uit Oud Krispijn is welkom bij de middag die tussen 14.00 en 16.00 uur gehouden wordt in het Da Vinci College aan Patersweg 2.

Geef een reactie