Andere wijken

reageer als eerstdo 6 feb 2014

Lek uit ongereinigde wagon op Kijfhoek

ZWIJNDRECHT – Op rangeerterrein Kijfhoek werd donderdagmorgen alarm geslagen om een lekkende vloeistof uit een ketelwagon. Niet meteen was duidelijk om welke stof het ging. Later meldde de brandweer dat het ging om lekkende acrylnitril uit een ongereinigde ketelwagon.

 

Acrylnitril is een zeer licht ontvlambare, extreem giftige vloeistof. Meteen zijn metingen verricht en daaruit bleek dat er geen concentraties van stoffen zijn vrijgekomen die een risico zijn voor de omgeving. Wel ademden twee mannen die aan het werk waren op het rangeerterrein de stof in en zij zijn medisch onderzocht.

ZWIJNDRECHT - Wagon lekt gevaarlijke stof Kijfhoek

(Foto’s: Thymen Stolk)

ZWIJNDRECHT - Wagon lekt gevaarlijke stof Kijfhoek

(Foto: Thymen Stolk)

ZWIJNDRECHT - Wagon lekt gevaarlijke stof Kijfhoek ZWIJNDRECHT - Wagon lekt gevaarlijke stof Kijfhoek

 

Waterscherm

De brandweer heeft de wagon natgehouden met een waterscherm om te voorkomen dat de giftige dampen zouden opstijgen. De gassen zouden zijn ontsnapt uit een openstaande bovenklep. Een specialistisch team heeft in de middag het lek gedicht. Het treinverkeer tussen Dordrecht en Rotterdam was door de lekkage enkele uren verstoord.

 

 

(Foto: Thymen Stolk)

(Foto: Thymen Stolk)

 

Geef een reactie