Andere wijken

reageer als eerstdo 2 jan 2014

Papendrecht wil vergunning De Rivierendriesprong weigeren

PAPENDRECHT

De gemeente Papendrecht is van plan om de omgevingsvergunning voor De Rivierendriesprong te weigeren. Het bedrijf heeft de vergunning nodig om buiten puin te mogen breken. De gemeente weigert de vergunning naar aanleiding van een negatief advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB). De gemeente is verplicht deze verklaring over te nemen.

De vergunningsaanvraag van de bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong betrof naast het puinbreken ook de bouw van een betoncentrale, twee betonnen keerwanden en het verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan voor wat betreft de bouwhoogte van de betoncentrale. Op 30 juli 2013 besliste de rechter al dat het bedrijf illegaal in de buitenlucht puin breekt en daar onmiddellijk mee moest stoppen. De vergunning ligt ter inzage en er kunnen nog zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

 

Geef een reactie