Andere wijken

reageer als eerstma 3 feb 2014

Presentatie verkeersonderzoek Dubbeldam

DORDRECHT – Het afgelopen jaar is een verkeerswerkgroep, bestaande uit bewoners van Dubbeldam, bezig geweest om de verkeersbeleving in de wijk te inventariseren. Op woensdag 5 februari is er vanaf 19.30 in de Rank een samenkomst voor alle Dubbeldammers rond dit onderwerp. Door de acht kwartiermakers wordt, gesteund door verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng, aan de belangstellenden verteld wat er is onderzocht, wat daaruit naar voren is gekomen en wat de beste of meest haalbare verbeteringen zijn. Zaken die direct verband houden met gedrag, bereikbaarheid, woongenot, handhaving, enzovoorts. Uiteindelijk zal de uitkomst van deze samenkomst leiden tot een advies aan de gemeenteraad over wat er zou moeten gebeuren op korte en lange termijn. Een belangrijke bijeenkomst dus voor Dubbeldammers die mee willen beslissen over verkeerswijzigingen.

Geef een reactie