Het is dus weer eens hommeles bij Beter voor Dordt. Dit keer vallen er termen als intimidatie, bedreiging en spionnen. Weinig verheffend en bovenal weinig verrassend. Deze club tast telkens weer de geloofwaardigheid van de politiek en in het bijzonder zichzelf aan. Twaalf jaar was BvD de grootste en machtigste partij van de stad en kon het zich veroorloven om herhaaldelijk na interne ruzies raadsleden uit te zwaaien. De argeloze kiezer stemde toch wel weer op lijst 1. Tot afgelopen maart dan.

In de aanloop naar de raadsverkiezingen mocht ik bij RTV Dordrecht lijsttrekkersdebatten leiden en besloten we voor het slotdebat de geloofwaardigheid van de politiek als één van de thema’s te kiezen. Dat gaf – u zult het zich wellicht heugen – nogal wat ophef vanuit Gewoon Dordt, dat zich geschoffeerd voelde door de vraag waarom je iemand op de kieslijst zet die veroordeeld is wegens onbehoorlijk bestuur. Beter voor Dordt kreeg óók een vraag; waarom zet je iemand op de kieslijst die bij een andere partij is weggestuurd wegens niet integer handelen?

Lijsttrekker Dave Schalken vond de geschiedschrijving niet zo interessant, want de betreffende kandidaat kon een VOG overleggen. Bewijs van goed gedrag. Als we nu horen en lezen hoe de beste man zich gedragen zou hebben in de amper negen maanden dat hij in de fractie zit, dringt zich toch een ander beeld op. Waarom greep het bestuur niet in? Ook zo leuk…het nieuwe, in september gekozen bestuur kon niks, omdat oude bestuurders zich niet uitschreven bij de Kamer van Koophandel.

Eén van die niet ingrijpende oud-bestuurders is tevens de fractieleider die voor de zoveelste keer zijn kikkers niet in de kruiwagen kon houden. Een dubbelrol die in Noord-Korea niet misstaat trouwens. Met ereburger Piet Sleeking als trouwe kompaan én de man die de wellicht toch niet zo integere splijtzwam in huis haalde. Dave, ga wat leuks doen in het leven en hou lekker de eer aan jezelf. Na ruim twintig jaar raadslidmaatschap krijg je sowieso een lintje en wat mij betreft maken ze je óók nog ereburger. Dordt verdient beter.

Thijs.