Met zinnetjes als ‘het zaakje stinkt’, moet je een beetje voorzichtig zijn. Het suggereert dat er smerige spelletjes gespeeld worden en er wellicht getwijfeld kan worden aan de integriteit van bepaalde betrokkenen. Toch hebben we in Dordt zo’n zaakje. De kwestie van het rioolgemaal met de groene kast voor het raam van een woning aan de Hazelaarlaan dus. Dat zaakje stinkt. Letterlijk en figuurlijk. Al ruim vier jaar, want de strontput werd op 31 oktober 2018 geplaatst.

De gemeente Dordrecht blunderde, erkende dat bij monde van de wethouder destijds niet alleen, het ding zou ook snel verwijderd worden. Toen de rekening daarvoor nogal hoog bleek begonnen de spelletjes – die ik u hier zal besparen – en draaide het uit op een rechtszaak. De bewoonster, die zo dapper was om te procederen tegen een overheid, eiste dat de rotzooi voor haar huis wordt weggehaald. De rechtbank gaf haar op 9 februari gelijk.

Uiterlijk 31 december moet het gemaal en de kast weg zijn. Ook staat in de rechterlijke uitspraak dat de gemeente ruim voldoende tijd heeft om het vonnis uit te voeren én dat de gemeente dat ook niet bestreed. De maalsnelheid van de eigen molens is echter schromelijk overschat. Op 4 juli werd in de straat een brief bezorgd met de mededeling dat de gemeente met de voorbereidingen begonnen was en op 1 september het gemaal naar de berm van de Dubbelsteynlaan-Oost zou worden verplaatst.

In die brief stond dat vergunningen worden aangevraagd. Terwijl diezelfde gemeente eerder betoogde dat het om een mini-gemaal gaat, waarvoor geen vergunningen nodig zijn. Er wordt dus gelogen, linksom of rechtsom. Op 17 november weer een brief; het gemaal wordt ergens anders geplaatst; onder het wegdek van de laan. Maar dat is – zo schreef de gemeente zelf – onveilig. Leugens, spelletjes, de stank wordt ondraaglijk. Ik zou zeggen; opnieuw naar de rechter. Dwangsom eisen. Voor elke dag dat deze gemeente faalt.

Thijs.