Vandaag wordt in Den Haag weer eens gesproken over die 250 giftreinen die elke nacht door Dordrecht en Zwijndrecht denderen. Niet op het Binnenhof, maar een stukje verderop, in het Provinciehuis. Het maakt trouwens niet zoveel uit waar, want opgelost wordt het probleem toch niet. Dat heb ik net in mijn glazen bol gezien. Het valt ook wel te beredeneren; economische belangen staan voor menig politicus bóven mensenlevens. Kijk bijvoorbeeld naar ‘onze’ inkoop van Russisch gas. Noodzakelijk om onze economie draaiend te houden en er ook volgende winter warmpjes bij te zitten, maar dat met onze centjes moordpartijen gefinancierd worden nemen we op de koop toe.
Laat ik niet te ver afdwalen. Het gaat dus om treinen. Wagons vol gevaarlijke stoffen. Vervoer dat risico’s oplevert. Risico’s die je tandenknarsend accepteert of waar je continu de aandacht voor vraagt. Of wachten we op de klap? Laten we hopen dat die er nooit komt, want het leed in de Spoorzone, waar zelfs nog duizenden extra woningen gepland zijn, is bij een giframp niet te overzien. Hulde dus voor politici die telkens weer over die giftreinen beginnen. Dit keer het CDA, maar ook die partij is medeverantwoordelijk voor het niet oplossen van het probleem. Staatssecretaris Pieter van Geel (ook CDA) kwam in 2006 naar Dordt om trots te vertellen dat hij 15 miljoen euro uittrok om de veiligheid rond het spoor aan te pakken.
Als verslaggever vroeg ik hem destijds of hij een doekje voor het bloeden kwam brengen. Hij vond mij maar een ondankbare Dordtenaar, maar met de aanleg van betere toegangswegen voor de brandweer en de aanschaf van blusschuimvoertuigen pak je niet de oorzaak van het probleem aan, maar de mogelijke gevolgen. In 2017 kwam staatssecretaris Sharon Dijksma óók met een zak geld naar Dordt. Zij trok 12 miljoen euro uit voor GPS-trackers. Zo weten we waar wagons zijn en wat er precies in zit. Dat was bij de Kijfhoek-brand in 2011 nogal een dingetje. Maar nog zes jaar lang (!) was er bij een kwart van de wagons iets mis met de administratie.
Ook deze staatssecretaris stelde ik de doekje-voor-het-bloeden-vraag. Haar antwoord was dat 12 miljoen euro een zeer genereus doekje was. Afgelopen week trok de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan de bel bij ProRail en het waterschap, omdat sloten rondom het spoor zo ver zijn dichtgeslibt dat ze niet de noodzakelijke zesduizend liter bluswater per minuut kunnen leveren. Zo helpt zelfs dat doekje niet tegen bloeden. Starend in mijn glazen bol zie ik dat er weer héél veel gepraat gaat worden over de giftreinen, maar dat die ‘gewoon’ door onze woonwijken blijven denderen. En zie ik daar heel ver in het glas ook weer een staatssecretaris met een zak geld aankomen? Het zou zomaar kunnen.

Thijs