Het feest van de democratie ligt achter ons, maar de uitkomst houdt ons nog wel even in de ban. Omdat in Dordrecht liefst 14 van de 16 partijen voldoende stemmen vergaarden om in de gemeenteraad te komen, neemt straks in het Stadhuis een wel erg bont gezelschap plaats. En het is nog niet eens zeker of de nu 39 met potlood ingevulde namen de juiste zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, wordt in het Stadskantoor immers een hertelling gedaan omdat er – weliswaar héél weinig – steekjes zijn gevallen op enkele stembureaus.
Een hoop gedoe dus als nieuwe start van vier jaar stadsbestuur. Maar even terugkomend op dat bonte gezelschap; het is in Dordt wel érg bont. Je hoort mij niet zeggen dat ze het te bont maken, want hoe mooi is het dat iedereen in een democratie z’n eigen partijtje kan beginnen? Wat mij opvalt, is dat versnippering niet zozeer de oude, gevestigde partijen raakt. En dat lokale partijen – landelijk gezien de grote winnaars – hun macht verliezen als er lokale concurrentie is. ABZ werd in Zwijndrecht wel weer de grootste en groeide zelfs, want had in ZPP geen uitgesproken tegenstrever.
Hoe anders verliep het in andere gemeenten. Neem Papendrecht, waar OP een tik uitdeelde aan PAB. Of Hendrik-Ido-Ambacht, waar Realistisch Ambacht zich aandient ten koste van andere lokalo’s. Maar het sterkst zien we het in Dordt, waar liefst vijf lokale partijen in dezelfde vijver visten. Beter voor Dordt is niet langer de grootste van de stad, maar de rest kon niet echt potten breken. Met uitzondering van de VSP. Na de hertelling zou de groei van 2 naar 4 voor deze club wel eens op 5 zetels uit kunnen komen.
Hoe het ook afloopt met dit gedoe, feit is dat vanavond dan toch dat ‘duidingsdebat’ gaat plaatsgrijpen in Dordrecht. En gedoe of geen gedoe, ik denk al sinds de verkiezingsuitslag zich vorige week woensdagavond begon te openbaren dat er maar één duiding mogelijk is. Groen Links en de VSP zijn de grote winnaars, dus de kiezers willen deze partijen in de nieuwe coalitie. VVD is de grootste en kan niet ontbreken. CU/SGP en CDA completeren de nieuwe coalitie. Rest nog één vraag; hoeveel wethouders? Elke partij eentje? Of worden het er zeven? Dat geeft dan wel weer gedoe…

Thijs.