reageer als eerstwo 17 feb 2021

“Een kabinet zonder wetskennis”

Even dacht ik aan nieuws van De Speld, of nepnieuws. Maar de breaking news-piepjes en -berichtjes op mijn telefoon waren toch echt afkomstig van serieuze media. Eigenlijk dook elk zichzelf respecterend medium bovenop het nieuws, dat dit keer niet van het Haagse Binnenhof kwam maar de iets verderop gelegen rechtbank. Ik wreef voor de zekerheid nóg een keer in mijn ogen. Het stond er echt; de avondklok is per direct opgeheven, omdat een rechter bepaalde dat het kabinet ten onrechte gebruik had gemaakt van de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag. Da’s een wet die het de overheid mogelijk maakt in noodsituaties direct iets te doen.

U weet waarschijnlijk al hoe het is afgelopen, of er gisteravond inderdaad geen avondklok meer gold. Op het moment dat ik dit stukje schrijf weet ik alleen dat ons kabinet bij het Gerechtshof een spoedprocedure gestart was om de hogerberoepsrechter te vragen om de per direct afgeschafte avondklok toch weer in te stellen en het kabinet tijd te geven om dit op een andere – zeg maar gerust de juiste – manier te regelen. Nogmaals, ik weet niet hoe het balletje gerold is, maar wat ik inmiddels wel weet is dat wij geregeerd worden door een kabinet dat niet alleen een zwalkend coronabeleid voert, maar ook de wetskennis ontbeerde om zo’n loodzware maatregel als de avondklok af te kondigen. Dat is ontluisterend.

Voor wie zich er nog niet in kon verdiepen; de rechter stelde dat de noodwet, waarop het kabinet zich beriep, alleen kan worden gebruikt in acute noodsituaties, zoals een dijkdoorbraak. Ons kabinet ging echter eerst dagenlang met de eigen deskundo’s en de Tweede Kamer praten en voerde toen pas de maatregel is. Hoezo spoed? Wat het kabinet niet deed – en dat geldt eigenlijk al sinds dat nare virus opdook – is luisteren naar ándere deskundigen. Diverse rechtsgeleerden gaven al vóór de uitspraak van de rechter aan dat het kabinet zich op glad ijs begaf, zelfs op het foute pad zat. Zowel voor als na de uitspraak werden diverse hoogleraren geciteerd, die uitlegden hoe het wel kon of moest.

Of dit demissionaire kabinet last heeft van oogkleppen of tunnelvisie mogen anderen bepalen, maar de geloofwaardigheid van deze club, voor zover daar nog iets van over was, ligt nu totaal aan diggelen. Da’s ernstig, want voor de bestrijding van corona is dit zwalkende gezelschap gewoon nodig. De premier riep de bevolking daarom op om – ongeacht rechterlijke uitspraken – ’s avonds na negen uur toch vooral binnen te blijven. Dat is namelijk zo hard nodig om corona te bedwingen. Maar daarvoor heb ik nog geen spatje bewijs gezien. Zelfs niet van RIVM en OMT. Ik had, om zijn eigen woorden te gebruiken, maar gewoon mijn bek gehouden.

Thijs Blom

Geef een reactie