Hopelijk heeft u het niet gemerkt, maar ik zat de afgelopen weken in Griekenland, waar ik het nuttige en aangename trachtte te combineren. Dat komt er op neer dat ik vakantie vierde, maar wel het nieuws vanuit Nederland bleef volgen. Wat me vooral opviel, was dat bij allerlei media ‘onze’ Dordtse wethouder Peter Heijkoop verscheen. Als woordvoerder schuldhulpverlening kwam hij namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten de noodklok luiden. Er moet héél snel héél veel gebeuren om te voorkomen dat miljoenen mensen in financiële problemen komen.

Zijn oproep aan de regering was glashelder en bikkelhard nodig, want het leek er verdacht veel op dat ons kabinet nauwelijks door had dat het helemaal mis draagt te gaan in ons fantastische landje. Voor de zomer waren daarvan al de eerste signalen, maar het clubje ging eerst met vakantie. Na het reces moesten we al gauw horen dat de regering niet in staat is om al het aankomende leed te verzachten. Dat kan wél, het is gewoon een kwestie van hoeveel geld je er tegenaan wil gooien. En de schatkist is zelden zo vol geweest als nu. Van de noodzaak om niet alleen iets te doen voor de minima lijkt het gezelschap inmiddels wel doordrongen.

Ik schreef net ‘lijkt’, omdat ik op het moment dat ik dit schrijf niet weet wat er gisteren, op Prinsjesdag, aan steun- en hulpmaatregelen is aangekondigd. Gerust ben ik er niet op. Dat ligt niet aan wat er al qua plannen was uitgelekt, maar aan gedrag en uitlatingen van enkele bewindslieden. Voorbeelden? Minister Jetten vindt een lezing geven in de USA belangrijker dan aan te schuiven bij een gesprek hoe de energie- en armoedecrisis het hoofd te bieden. Minister De Jonge zegt desgevraagd niet te weten hoe hoog zijn eigen energierekening is.

Het zijn signalen dat dit kabinet een haperende antenne heeft voor wat er écht leeft in dit land. Nu de signalen, met dank aan ‘onze’ Dordtse wethouder, wèl geland zijn vraag ik me hardop af of dit gezelschap gewoon schijt heeft aan het (niet vermogende deel van) het volk. Mijn antwoord neigt naar ja. Het vertrouwen in dit kabinet kan amper nog dieper zinken. Intussen trekt Dordrecht miljoenen uit de eigen knip, om de ergste nood te ledigen. Nobel, maar als er vanuit Den Haag geen robuuste steunmaatregelen komen, stort ook hier de economie in.

Thijs