Als ik het goed heb ben ik de allerlaatste Dordtenaar die zich nog niet publiekelijk heeft uitgesproken over dat maffe kunstproject, waarvoor een deel van muur en hek voor het Dordrechts Museum tijdelijk en zorgvuldig verwijderd wordt. Vorige week had ik er geen zin in, want waarom iets opschrijven waar iedereen het over eens is? Nou ja, bijna iedereen dan. Je hebt namelijk altijd mensen die zich superieur voelen, omdat ze zichzelf héél kunstzinnig of héél deskundig vinden, eigenlijk gewoon graag deel uitmaken van de macht. In de oorlogsjaren zat zulk volk bij de NSB. Velen daarvan beweerden ná de oorlog dat ze eigenlijk in het verzet zaten. Tsja, om bij de elite te blijven horen schurk je je probleemloos aan tegen de op dat moment heersende macht.

Nu we het toch hebben over landverraders; er worden nog vrijwilligers gezocht om op 9 oktober een afgebrand schip door de muur van het museum naar het Hof te trekken. Iets voor u? Ik zie het er nog niet van komen, maar het getuigt wel van een enorme dapperheid als u dat gaat doen. Ik beloof op deze plek dat ik u niet zal bedreigen of erger dan dat – en roep iedereen op dat vooral niet te doen – maar ik sla uw gezicht wel in mijn geheugen op als één van die moderne NSB-er en zal niet aarzelen u af en toe nog eens te beschimpen. Maar wie inspireren de dappere dombo’s voor die trekschuit? Dat zijn immers de echte schuldigen aan deze idioterie.

Meneer Henk, een keurige historicus, ging op internet deze week helemaal los. Schreef een veel leuker stukkie dan dit en concludeerde dat het onzinnige kunstproject een stupide poging is tot promotie van de stad en vooral museum Het Hof van Nederland. Verantwoordelijk is wat ook hij ‘de elite’ noemt. Wie zouden daar bij horen? Als het spannend wordt – zoals nu – hoor en zie je ze niet. Onze welstands- en monumentencommissie, die het prima vindt dat de muur héél zorgvuldig en zéér tijdelijk wordt weggehaald, hoort graag bij de elite. RTV Dordrecht liet vorige week beelden van een vergadering zien, waarna de leden van de commissie zich beklaagden dat nu iedereen kon zien wie zij waren.

Ik wilde u dit niet onthouden. Een clubje mensen dat wikt en beschikt over uw en onze monumenten en zichzelf uiterst deskundig waant, beklaagt zich erover dat hun openbare vergadering plots écht openbaar werd. Ze schijnen niettemin toch nog over straat te durven. Ook best dapper, deze onderdanen van de elite. Maar nogmaals de vraag; wie vormen in Dordt nou de elite? We zullen het nooit zeker weten, want net als NSB-ers aan het eind en ná de oorlog houden zij zich héél stilletjes. Of stapt de elite nu eindelijk dapper naar voren en legt ons uit dat er een uniek kunstproject op stapel staat, dat stad en musea tot grote hoogte zal opstuwen? Als het overtuigend is meld ik me aan als vrijwilliger op 9 oktober.

Thijs Blom

 

Noot van de redactie:

Op deze column kwamen zeer veel reacties van voor- en tegenstanders. Die laatste groep vond met name de vergelijking met de NSB ‘misplaatst’, ‘wanstaltig’ of ‘grensoverschrijdend’. De redactie heeft de column geplaatst, omdat zij staat voor de uitingsvrijheid van de columnist en er geen juridische grenzen in worden overschreden. Dat wil niet zeggen dat ze inhoud en toon onderschrijft.

De columnist is zelf achteraf ook tot de conclusie gekomen dat de term NSB nog steeds erg beladen en door hem ten onrechte gebruikt is. Dat was eens en nooit weer, zo liet Thijs Blom de redactie weten. Zijn belofte, om mensen die de tjalk door de Dordtse straten willen trekken in de toekomst te blijven beschimpen, trekt hij in.