reageer als eerstwo 3 apr 2019

“Hou die oude man lekker in Friesland“

Nou mensen, daar gaat-ie dan! Graag uit volle borst meezingen en blijf een beetje in de maat… “Zuid-Holland met je weiden en ‘t grazende vee. Je molens, je duinen, je strand en je zee. Je plassen en meren, aan schoonheid zo rijk. Je grote rivieren, betoomd door de dijk. Je akkers met graan, waar de wind overgaat. Je bloembollenvelden in kleurig gewaad! Aan jou o, Zuid-Holland, mijn heerlijk land, mijn heerlijk land. Aan jou o, Zuid- Holland, heb ik mijn hart verpand!”
Als provinciegenoot herkende u dit natuurlijk; het eerste couplet van het volkslied van Zuid-Holland. Nee nee, het is geen 1 april meer, dus ik zit u hier niet in de maling te nemen. Uit een enquête kort voor de Statenverkiezingen bleek dat de binding van inwoners met ‘hun’ provincie nergens zo klein is als bij ons, maar hoe weinig we er ook bij voelen, het bestuur van deze provincie mag dit jaar toch weer 926 miljoen euro uitgeven. Weet u wat u er voor terug krijgt?
De zogeheten tweede bestuurslaag van ons land is overbodig, maar de sloop van het heilige Huis van Thorbecke is nog niet in zicht. De Drechtsteden zijn onlangs gelukkig wèl begonnen met renovatie van hun (vierde) bestuurslaag, maar de ‘bestuurlijke drukte’ in ons kleine landje kan echt minder. De waterschappen kunnen wat mij betreft onder Rijkswaterstaat geschoven worden en provinciale taken kunnen worden overgeheveld naar grote gemeentes en ministeries.
Het gebeurt echter niet. Het politiek bestuur in ons land lijkt steeds meer op een zichzelf in stand houdende baantjesmachine. Een fraai staaltje hiervan zagen we deze week in het Haagse Provinciehuis. Daar is niemand minder dan Meneer Hans, VVD-coryfee met de veelzeggende bijnaam Orakel van Friesland, ingevlogen. De stokoude wijze grijsaard mag een dagelijks bestuur vormen, dat vier jaar lang Zuid-Holland gaat leiden. Een college van Gedeputeerde Staten dus.
Meneer Hans kauwt nog op de stukken, maar twéé nieuwe baantjes heeft hij al geschapen. Hij voorziet dat door de verkiezingsuitslag geen 5 maar 7 gedeputeerden nodig zijn. Twee mensen met per maand dik 8 mille salaris en 700 euro onkostenvergoeding en 8 mille eindejaarstoeslag. Dat kost ‘onze’ provincie de komende vier jaar 900 duizend euro extra. Peanuts op 926 miljoen? Ik zou zeggen; hou die oude man in Friesland en die centen in je zak.

Kronkelaar

Geef een reactie