reageer als eerstwo 19 feb 2020

“Zijn onze dijken wel in orde?”

“Stuurman aan wal”
Je hebt van die mensen die buitendijks wonen. Stoer, dapper volk moet dat zijn. Ik heb er bewondering voor, want zelf woon ik veilig achter de dijk. Binnendijks dus. Het verschil werd vorige week weer eens duidelijk in de Dordtse binnenstad, waar het rivierwater de kades op kwam en op sommige plekken kelders deed vollopen. “ach, daar staat toch niks bijzonders, want je weet dat dit soms gebeurt”, hoorde ik een bewoner zeggen.
Niet alleen stoer en dapper, ook nog nuchter en realistisch, die buitendijkers. Alhoewel, niet allemaal… Er zijn er ook, die denken dat de gemeente Dordrecht verantwoordelijk is voor het al of niet onder water lopen van hun kelder of auto. Misschien wel stoer en dapper, maar niet zo snugger. Ieder die buitendijks woont is namelijk zelf verantwoordelijk. Als er dan een kritieke waterstand nadert – in Dordt 2,30 meter boven NAP – dan moet je dus héél alert zijn en voorbereidingen treffen voor het geval dat….
Sommige buitendijkers doen dat niet. Die denken dat de gemeente Dordrecht hen wel zal waarschuwen en zandzakken komt brengen. Dat doet de gemeente trouwens ook. Maar wel als service. En soms komt de wind sterk uit een bepaalde hoek en komt het water net een paar streepjes hoger. Dat iemand van de gemeente dan nog ruiterlijk erkent dat de waterstand een beetje onderschat was is best eerlijk, maar doet niks af aan de verantwoordelijkheid om zelf je eigen huis te beschermen.
Als binnendijker, toch al niet zo stoer en dapper, werd ik er tijdens een discussie over bovenvermelde materie op gewezen dat ik helemaal niet zo veilig achter de dijk zit. Ik werd gewezen op de website overstroomik.nl en ontdekte dat mijn huisje wel vier meter onder water kan komen te staan en dat ik tien procent kans heb dat me dit gaat overkomen. Met een paar zandzakken red ik het dan niet.
Eigenlijk best wel een grote kans, tien procent. Terwijl ik mijn angst nog jaarlijks afkoop met een telkens stijgende rekening van het waterschap. Zijn onze dijken wel in orde? En fijntjes werd ook ik gewezen op eigen verantwoordelijkheid: blikvoer en water opslaan op zolder. Twee tot vijf dagen moeten we het uithouden. Omdat ik ver onder zeeniveau woon ben ik in de ogen van een Amerikaanse kennis óók stoer en dapper. Dat dan weer wel. Al voelt het niet zo.

Kronkelaar

Geef een reactie