DORDRECHT – Het is 135 jaar geleden dat de eerste samenkomst (kerkdienst) van het Leger des Heils in Dordrecht werd gehouden. De boodschap van de heilssoldaten was vanaf het eerste moment duidelijk: God heeft mensen lief en ieder mens mag leven vanuit de vergeving van zonden.

Sinds de oprichting van het Korps Dordrecht is het Leger des Heils op verschillende plaatsen en manieren aan het werk gegaan met de Bijbel in de ene hand en het praktisch helpen van medemensen in de andere hand. Korps en maatschappelijk werk waren lang één organisatie: het Leger des Heils. Daar kwam een eind aan door de ontwikkelingen in de maatschappij en de professionalisering van het maatschappelijk werk. Kerk en maatschappelijk werk werden ieder een eigen organisatie onder de paraplu van het Leger des Heils.

Volop actief

Ook het Korps (de kerk) van het Leger des Heils in Dordrecht heeft de gevolgen van ontwikkelingen in de maatschappij ondervonden, maar ook na 135 jaar is de boodschap dat bij God kracht en vergeving te vinden is in een wereld vol onrust. Nog steeds willen de leden van het Leger des Heils vanuit hun geloof met hart en hand er zijn voor mensen om hen heen en Gods liefde delen met anderen. Dat doen ze onder andere door de zondagse kerkdienst in hun gebouw aan het Kasperspad 28 en door het project Samen aan Tafel, waarbij mensen die behoefte hebben aan sociale contacten samen met anderen een gezonde en betaalbare maaltijd kunnen gebruiken. Dit gebeurt om de week op donderdag aan het Kasperspad 28. Verder is er Tesra, de Leger des Heils Scouting. Elke zaterdag komen de verschillende schoutsgroepen bij elkaar. De leiding biedt kinderen en jongeren een vast moment in de week om samen in een veilige omgeving sociale en praktische vaardigheden te leren en in sport en spel plezier te hebben. Dan is er nog de maandelijkse LEV-avond: Leven Eten en Vieren. Na gezamenlijke maaltijd is er een creatieve activiteit, Bijbelstudie of wordt een actueel onderwerp besproken. En dan zijn er nog de wekelijkse ouderensoos, de Women Only-groep en het Muziekkorps.

Jubileumweekend

De leden van het Leger des Heils geloven dat Gods werk in de toekomst door zal gaan in de kerken en gemeenschappen van Dordrecht waar ‘Geloven in de buurt/Korps Dordrecht’ deel van uitmaakt. Het plan is om binnenkort te starten met een huiskamer van de buurt en het verder ontwikkelen van wijkgerichte activiteiten. Met dankbaarheid kijken de heilssoldaten, adherenten en legervrienden van het Korps Dordrecht terug op de afgelopen 135 jaar. Zij vieren dat met een jubileumweekend op 29 en 30 juni. Iedereen is welkom bij het openluchtconcert van de Amsterdam Staffband (foto) op zaterdag vanaf 15.00 uur op het Vrieseplein, het concert op het Kasperspad 28 vanaf 19.30 uur van dezelfde band samen met Gospelkoor Inspiration én bij de dankdienst op zondagmorgen vanaf 10.00 uur aan het Kasperspad.