Andere wijken

reageer als eerstdi 4 feb 2014

Mooiste wandeling in eigen achtertuin

DORDRECHT – De vloedbossen in De Biesbosch tussen Dordrecht en Werkendam staan in de nieuwe wandelgids De mooiste boswandelingen van Nederland. Bossenkenner Jan Ensing selecteerde de mooiste bossen van Nederland. En daar horen dus de vloedbossen bij.

Het gebied stroomt een paar keer per jaar bij hoog water onder. De wilgen, een boomsoort die lang onder water kan staan, komen hier dan ook veelvuldig voor. De wandeling gaat langs nieuw gegraven nevengeulen naar de oever van de Nieuwe Merwede, waar de vloedbossen zelfs elke dag door eb en vloed overstromen. Daarna gaat de route naar de wilgentuin met grienden van het Biesboschmuseum. En terug langs de landschapskunst met uitzicht op een zeer vogelrijk gebied.

Meer
Honderd jaar geleden was er in Nederland nauwelijks bos, omdat alle grond gebruikt werd voor de landbouw. De afgelopen eeuw is er veel bos bijgekomen en zijn er weer volop bossen om in te wandelen. Nederland is qua grondsoort en waterhuishouding bijzonder gevarieerd. Er zijn daardoor veel verschillende soorten bossen te vinden. Daar moet je wel naar op zoek, want het overgrote deel van de Nederlandse bossen is begin twintigste eeuw aangeplant op arme zandgronden. In De mooiste boswandelingen van Nederland laat bossenkenner Jan Ensing zien wat de kenmerken zijn van de verschillende bostypologieën, hoe ze zijn ontstaan en zich ontwikkelen.

Tot en met 16 februari geldt via www.gegarandeerdonregelmatig.nl een actieprijs van 10 euro. Daarna is de gids voor 14,95 euro bij alle (internet)boekhandels in Nederland te koop.

Geef een reactie