EILAND VAN DORDRECHT – Het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam heeft een tentoonstelling gemaakt met foto’s van de bouw van de eerste brug (de Moerdijk Spoorbrug) over het Hollands Diep rond 1870.  De prachtige foto’s zijn te zien rondom de Biesboschmaquette, de buitenspeelplaats van het museum. De fototentoonstelling geeft een indrukwekkend beeld van een veranderend Nederland. (Foto’s: Regionaal Archief Dordrecht)

In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de dijken van de Grote Waard door. Een groot omdijkt gebied ten zuidoosten van Dordrecht overstroomde. De gevolgen voor het omringende gebied en het achterland waren enorm. Het gedrag van de rivieren Waal en Maas veranderde. De zee drong voortaan diep het land in. Brede, diepe wateren scheidden noord en zuid. Eeuwenlang werd het gebied een speelbal van water en natuur. Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw veranderde de situatie wezenlijk. De rivierlopen werden vanaf 1850 aangepakt, om de kans op overstromingen te verminderen en ook om de rivieren beter bevaarbaar te maken. Er kwamen nieuwe rivieren naar de zee, die zorgden voor een betere afvoer van water. In 1872 raakten noord en zuid weer met elkaar verbonden. Juist daar waar in 1421 de dijk doorbrak en een zeer diep water ontstond, kwam de gigantisch Moerdijkbrug te liggen, als een iconisch symbool dat de Nederlander het water de baas was. Ook elders rond Dordrecht, Sliedrecht en Heusden verrezen indrukwekkende bruggen. De buitenexpositie op het MuseumEiland is te zien van 21 april tot 1 december. Voor meer informatie: www.reuzenarbeid.nl.