Cultuur

reageer als eerstma 11 nov 2019

Verhalen over De Dordtse letteren 1572-2019

DORDRECHT – In de serie Verhalen van Dordrecht verschijnt woensdag 13 november deel 38. Het heeft als titel ‘De Dordtse letteren 1572-2019’. Het is geschreven door de Dordtse historicus/letterkundige Kees Klok.

Het boekje geeft een beknopt overzicht van het literaire leven in Dordrecht. In de jaren zeventig van de 16e eeuw vestigde zich een aantal uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige boekdrukkers en -verkopers in Dordrecht, dat daarmee een belangrijk centrum van de boekenbranche werd. In de eerste helft van de 17e eeuw kende het literaire leven een hoogtepunt met schrijvers als Johan van Beverwijck, Pieter van Godewijck en zijn dochter Margaretha. In die periode verbleef ook Jacob Cats enige tijd in Dordrecht. Veel schrijvers hadden banden met de Latijnse School. Na 1670 volgde een inzinking, maar in de loop van de 18e eeuw zien we een kentering, mede onder invloed van moderne Verlichtingsideeën en het ontstaan van diverse genootschappen, zoals Concordia et Labore. Eind 19e eeuw brak de moderniteit door in Dordrecht met meerdere auteurs van landelijke statuur, zoals Jacques Perk en Jan Veth. Perk verliet Dordrecht al op jonge leeftijd. Veth vestigde zich na zijn huwelijk buiten de stad. Top Naeff bleef Dordrecht haar leven lang trouw, evenals Marie Schmitz, die zich hier na haar huwelijk vestigde.

De serie Verhalen van Dordrecht wordt verkocht bij onder meer boekhandels, VVV/Intree Dordrecht en het Dordrechts Museum. Info: www.deverhalenvandordrecht.nl.

 

Geef een reactie