Beste Kronkelaar,

Als lid van het bewonerscomité LindtWind wil ik graag reageren op uw conclusie over Zwijndrecht en de windmolens (Dordt Centraal, 16 december). We hebben het hier over ruim 5.000 inwoners die direct hun veiligheid, leefbaarheid en gezondheid in gevaar zien komen met plaatsing van windmolens op het bedrijventerrein Groote Lindt. Dat bedrijventerrein is tevens een flinke opslagplaats voor chemicaliën (onder andere Oliebron, Univar en Heerema), en veroorzaakt overdag al maximale geluidsoverlast. In voorgaande onderzoeken is Groote Lindt steeds benoemd als niet realistisch vanwege de externe veiligheid. Het zijn dus ‘maar’ een paar duizend inwoners die niet meer buiten (of binnen) kunnen zitten en al midden in een explosief gebied zitten. En dat terwijl er andere locaties beter geschikt zijn binnen Zwijndrecht. In onze petitie hebben wij duidelijk aangegeven voor windenergie te zijn, maar niet te dicht bij de bewoonde wereld, waar mens en dier de dupe van worden. Wij zijn al weken bezig om de gemeente te overtuigen om een andere locatie te mogen aanwijzen bij de provincie en zelf als gemeente de regie te houden. De opgave ligt er immers. Dat de gemeente het nu teruggeeft aan de provincie, zegt meer over de gemeente dan over het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners, die Groote Lindt niet zomaar afwijzen als ‘niet in mijn achtertuin’, maar om concrete bezwaren. U bent bij deze van harte uitgenodigd voor meer informatie en een rondleiding over Groote Lindt, zodat u met eigen ogen kunt zien, waarom wij strijd leveren voor een andere locatie voor windmolens in Zwijndrecht. En wel zo snel mogelijk. Tot spoedig ziens.

 

Francis van Oorschot

Zwijndrecht