DORDRECHT – De Dordtse schrijver en dichter Kees Buddingh’ (1918-1985) staat op zondag 27 januari vanaf 14.00 uur centraal tijdens een speciaal programma in het Dordrechts Museum. Aanleiding is de expositie Kastjes Kijken, rond het beeldend werk van Buddingh’. Het Buddingh’ Genootschap organiseert de activiteiten voor veertig eigen donateurs, maar ook andere liefhebbers zijn van harte welkom om nader kennis te maken met de literaire betekenis van Buddingh’ en om zijn kastjes te bekijken.

Scheidend voorzitter van het genootschap Peter de Roos, die zijn taken 27 januari formeel zal overdragen aan Hans Berrevoets, opent het Buddingh’-programma. Hij roept Buddingh’-liefhebbers op om donateur te worden. De Roos legde met Buddingh’-biograaf Wim Huijser acht jaar geleden de basis voor het genootschap. Op weg naar de herdenking van de honderdste geboortedag van de schrijver wil het genootschap zich op allerlei manieren blijven inzetten om de Dordtse ereburger een blijvende plek in het collectief geheugen van Dordrecht en buiten het eiland te geven. Biograaf Wim Huijser zal op 27 januari ingaan op de achtergronden van de bijzondere expositie Kastjes Kijken. Documentairemaakster Annemarie Strijbosch geeft een korte inleiding op haar film Poëzie in een ander medium, die in het museum te zien zal zijn. Vanuit Antwerpen is schrijver en acteur Gerd de Ley aanwezig, maker ook van het historische BRT tv-portret over Buddingh’ uit 1975, dat tegelijk een mooi tijdsbeeld van Dordrecht geeft. Na de pauze zullen Hans Berrevoets en Wim Huijser hem ter inleiding van BRT-portret vragen stellen over zijn herinneringen hieraan. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om de expositie te bezoeken.

Schaken

Op vrijdagavond 22 februari is er ook een activiteit in het museum rond Buddingh’. Dan staat de schaaksport, waarmee de dichter zo verbonden was, centraal. Hij speelde jarenlang in het team van Dordrecht 1. Meer info en aanmelden als donateur via buddingh@dordtliterair.nl.