DORDRECHT – Dordrecht kent een lange historie in de scheepsvaart. Hierover houdt Sjoerd de Meer, conservator van het Maritiem Museum Rotterdam zondag een lezing in museum Huis Van Gijn. Op de tekening: het schoonbranden van een schip dat met behulp van een touw over de kielpaal is gekanteld. A. Schouman, ca. 1810. (Collectie Erfgoedcentrum DiEP)

De geschiedenis van Dordrecht kan niet los gezien worden van het water en de zee. Scheepvaart en scheepsbouw hebben altijd een belangrijke rol gespeeld, en dan vooral in de negentiende eeuw. Na 1813 vindt er in Nederland een opleving plaats van de scheepvaart en scheepsbouw en Dordtse scheepsbouwers en reders spelen hierbij een belangrijke rol. De scheepvaart was ook een geliefd onderwerp van kunstenaars uit deze periode. Dankzij hun schilderijen, tekeningen en prenten, is de Dordtse scheepvaart en scheepsbouw in beeld gebracht.

De lezing wordt gehouden op zondag 13 januari tussen 15.00 en 16.00 uur in de Tapijtenzaal van Huis Van Gijn. De toegang is gratis met een museumkaartje. Aanmelden kan voor 11 januari via vanstapel@dordrechtsmuseum.nl.