Het bericht over het nieuwe kruispunt bij de nieuwe verbindingsweg tussen de wijk Wilgenwende en de N3 (voorpagina Dordt Centraal, woensdag 11 november) is verre van volledig en eenzijdig voor automobilisten, stelt Andries Forger. Ook voor automobilisten is de situatie onduidelijk en gevaarlijk, maar voor fietsers is de situatie nog veel gevaarlijker en is het na de openstelling van de toe- en afrit naar de wijk Wilgenwende wachten op de eerste ongelukken en verkeersslachtoffers. Ik heb deze situatie ook al doorgegeven aan het VVN Meldpunt, voorzien van toelichting en foto’s. De foto die op uw voorpagina prijkt is inmiddels al weer achterhaald want de ‘voorrang of niet-situatie’ bij dit onderdeel van de kruising is nog overzichtelijker geworden, omdat er een groot waarschuwingsteken op de weg is aangebracht van ‘U nadert een voorrangskruising’. Eerst komt het fietspad en dat heeft dus helemaal geen voorrang…Er wordt heel veel over de (on)veiligheid van deze nieuwe kruising(en) gepraat in de wijk, maar van gemeentewege en Rijkswaterstaat blijft het oorverdovend stil. (Foto: Andries Forger)