Actueel

reageer als eerstwo 2 sep 2015

Woningmarkt in de lift

DORDRECHT – Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) zette de ontwikkelingen op de woningmarkt voor Dordt Centraal op een rij. Ook in de Drechtsteden leeft de woningmarkt weer op. Het aantal verkochte woningen en de gemiddelde verkoopprijs nemen duidelijk toe. Wel blijven woningen in de regio goedkoper dan in Nederland. Dit is gunstig voor starters die een woning zoeken.

In 2014 zijn in de zes Drechtsteden bij elkaar 2.373 bestaande woningen verkocht, veel meer dan in 2013 (1.852). In de nieuwbouw was er een stijging van 265 naar 367 verkochte woningen. Ook de prijs van de verkochte woningen steeg. Gemiddeld werd voor een koopwoning 186.188 euro betaald, een stijging met 5.000 euro, iets minder dan het Nederlandse gemiddelde. In 2014 werden een kleine vijfhonderd nieuwe woningen opgeleverd. De nieuwe woningen in 2014 hadden een gemiddelde prijs van 253.000 euro. De verwachtingen voor 2015 zijn positief, stelt het OCD. Het consumentenvertrouwen is terug op de woningmarkt. De hypotheekrente is laag en de huizenprijzen zijn daardoor voor starters beter betaalbaar, terwijl doorstromers hun huis sneller kwijtraken. In de tweede helft van 2015 gaat het onderzoekscentrum nog een onderzoek houden onder starters en doorstromers over hun ervaringen op de regionale woningmarkt.

Dalende WOZ-waarde

Vanaf 2008 daalde de gemiddelde WOZ-waarde van koop- en huurwoningen samen van 200.000 naar 176.000 euro in 2014. In de Drechtsteden is de gemiddelde WOZ-waarde eenzesde lager dan in Nederland. Binnen de regio is de gemiddelde WOZ-waarde in Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht het hoogst. Dit hangt samen met het groter aandeel koopwoningen in die gemeenten. Zwijndrecht en Sliedrecht tellen relatief de meeste huurwoningen van een corporatie. Het aantal verhuurde woningen bij corporaties nam in 2014 af. Omdat ook het aantal actief woningzoekenden afnam, is de gemiddelde slaagkans toch niet afgenomen. Wel neemt de druk op de goedkoopste woningen toe en zijn er gemiddeld meer wachttijdpunten voor eengezinswoningen. In het Tabellenboek Woonmonitor Drechtsteden op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl zijn alle cijfers terug te vinden.

Bevolking blijft groeien

Binnenkort tellen de Drechtsteden 270.000 inwoners. De bevolking van de Drechtsteden blijft jaar in jaar uit groeien. De afgelopen vijf jaar in totaal met 5.000 inwoners. De groei was het grootst in Hendrik-Ido-Ambacht (+2.300), Sliedrecht (+700) en Dordrecht (+625). De groei komt doordat er meer kinderen worden geboren dan dat er mensen overlijden. In 2014 zijn 3.168 baby’s geboren tegenover 2.223 overlijdens. Het migratiesaldo voor de regio is ongeveer neutraal: het aantal vestigers en vertrekkers is in evenwicht. In de afgelopen jaren nam het aantal immigranten uit westerse landen toe. In totaal wonen er bijna 24.000 inwoners die in een ander westers land zijn geboren in de Drechtsteden. Het gaat bijvoorbeeld om meer dan 2.000 Duitsers, ongeveer 2.000 Belgen, bijna 1.800 Polen en 1.150 inwoners van oorsprong uit Groot-Brittannië. Bijna 50.000 inwoners zijn 65 jaar of ouder. Volgens prognose neemt dat toe met 15.400 in 2030. In Zwijndrecht en Papendrecht is nu al meer dan eenvijfde van de inwoners ouder dan 65. Wat daarnaast, volgens Jan Schalk van het OCD,  opvalt is dat in 2015 veel inwoners de 50-jarige leeftijd bereiken. In de Drechtsteden wonen nu 4.200 50-jarigen. Dit hoge aantal zal in de komende jaren niet meer bereikt worden. Zo is het aantal 40-jarigen nu flink lager, namelijk 3.200. Het  aandeel alleenstaanden dat nu 32 procent bedraagt neemt in de toekomst toe tot mogelijk 39, onder meer als gevolg van de vergrijzing.

Geef een antwoord