Met een glimlach las ik uw verhaal over de paaltjes aangaande het wel of niet loslopen van onze honden. Onlangs zijn enige nieuwe paaltjes geplaatst, die de situatie zo frustreren. Blijkbaar is iemand inderdaad zo gefrustreerd geraakt, dat een verbodspaaltje al omgekeerd in de grond is gezet. Wie op het idee van meer paaltjes is gekomen is mij onduidelijk. Ik laat in het parkje sinds de werkzaamheden voor de dijkversterking veel mijn hond uit. Ik kom alleen maar anderen met ook een hond tegen. Waarom dus al die paaltjes? Misschien zou het geld beter besteed zijn aan wat steenslag op de modderige paden.

Hein van Dijk