De recente berichten lezend over het onderzoek van De Boer, toxicoloog VU, en de daardoor ontstane reacties van terecht ongeruste burgers vroeg ik mij af of er eigenlijk een ministerie is of instantie die de regie voert over de C8/GenX-problematiek. Ik zou al geruime tijd geleden hebben bedacht om dat te regelen vanuit de overheid. Wat er nu aan het gebeuren is kan je de bevolking, met name in de buurt van Chemours wonend, gewoon niet aandoen. Iedereen zegt maar wat zonder kaders aan te brengen van wat nog acceptabel is en wat niet aangaande de vervuiling. Het enige wat de burger leest is: giftig, dus afblijven. Ministers, Tweede Kamerleden, lokale politici, zelfs Mr Pieter geven meningen, zonder zich daarbij te realiseren wat dat voor de ‘de man in de straat’ betekent. De Boer fietst dwars door de onderzoeken heen die tot op heden zijn gedaan. Maar ja, wie leest nu rapporten met honderden pagina’s? Kennelijk heeft De Boer onderwerpen nodig voor promotieonderzoeken. Voorts beweert de beste man dat Chemours kennelijk nog PFOA/C8 gebruikt, anders snapt hij niet dat het nog voorkomt op de slablaadjes. Een toxicoloog zou moeten weten dat de halfwaardetijd nogal lang is van C8. Of bedoelde hij GenX, de vervanger van C8? Ik denk eigenlijk dat hij zelf de C8 op de sla heeft gesmeerd… Tot op heden is er geen enkel bewijs, zeker niet in de marginale hoeveelheden waarover wordt bericht, dat GenX schadelijk is voor mens en milieu. Op dit moment is GenX gekwalificeerd als niet-kankerverwekkende stof. Dit na talloze onderzoeken door wetenschappers. GenX wordt snel afgevoerd uit het lichaam en heeft een lage acute toxiciteit bij zoogdieren en in water. Via drinkwater zou je met de huidige hoeveelheden die zijn gemeten gedurende je hele leven een hoeveelheid opbouwen die nog lang niet de grootte heeft van een zoutkorreltje.

Wim Heijndijk, Zwijndrecht.

Ingezonden brieven van maximaal 250 woorden kunnen onder vermelding van Lezers Centraal gestuurd worden naar redactie@dordtcentraal.nl