Kort

reageer als eerstdo 10 okt 2013

De kunst van het ouder worden

DORDRECHT – In de recreatiezaal Gravin-Dubbeldam van De Gravenhorst in Dubbeldam wordt donderdag 17 oktober van 14.00 tot 15.30 uur een bijeenkomst gehouden over De kunst van het ouder worden.

Gezond en gelukkig oud worden, dat willen we allemaal wel? Toch lukt dat niet iedereen. Naast de prettige zaken van het ouder worden, zoals bijvoorbeeld het niet meer hoeven werken, nemen de verlieservaringen als je ouder wordt vaak alleen maar toe. Het verlies van partner en dierbaren, het verminderen van sociale relaties, een lijf dat gaat protesteren, of zelfs moeten kampen met een chronische ziekte en tenslotte het verlies van zelfstandigheid. In Nederland heeft ongeveer 15 procent van de ouderen te kampen met ernstige depressieve klachten. Vele anderen weten uiteindelijk om te gaan met verlieservaringen en een nieuwe balans te vinden. Maar hoe doen zij dit? Dit komt aan bod tijdens de informatiemiddag voor 55-plussers die wordt georganiseerd door de ANBO, de PCOB en Yulius GGZ.

De bijeenkomst aan de Vijverlaan is gratis. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Voor vragen kan gebeld worden met Dick Valkman (ANBO, afd. Dubbeldam), tel. 6164520 of de heer Cor den Dopper (PCOB), tel. 6170005.

Geef een reactie