reageer als eerstwo 22 sep 2021

DrechtMax maakt ouderen vitaler, zelfstandiger en gelukkiger

Werk maken van fitheid en valpreventie nu nog urgenter

DORDRECHT – Mensen die kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden, zijn zeer gebaat bij de fitheids- en valpreventieprogramma’s van DrechtMax, opgezet voor 65-plussers door dertien samenwerkende fysiotherapiepraktijken in Dordrecht. In meerdere opzichten: ze worden vitaler, zelfredzamer, minder kwetsbaar én krijgen een rijker sociaal leven. Zeker na het afgelopen anderhalf jaar, waarin ouderen over het algemeen minder bewogen, doordat beweegactiviteiten stillagen, maar ook omdat ze voorzichtig waren met de deur uitgaan en onder de mensen komen, weet Arno Hendriks, eigenaar van Balanz Fysiotherapie, die aan de wieg van DrechtMax stond. “Minder bewegen betekent meer overwicht, een minder goede gezondheid, maar ook meer risico op vallen.” Gelukkig gaan de programma’s nu weer verschillende locaties van start.

In 2014 werden rond de 9.000 75-plussers in Dordrecht aangeschreven voor een groot onderzoek naar vitaliteit en kwetsbaarheid in deze doelgroep. Hendriks: “Bij kwetsbaarheid moet je denken aan fysieke, maar ook financiële en sociale aspecten als eenzaamheid. Liefst 1.400 mensen reageerden. Daar kwamen de cijfers uit de GGD-monitor bij, waaruit blijkt dat 50 procent van de 75-plussers eenzaam is, waarvan 12 procent ernstig. De toenemende vergrijzing is natuurlijk ook iets wat een belangrijke rol speelt én daarnaast de toename van het aantal valpartijen en breuken bij ouderen. Samen met twaalf praktijken zijn we een programma gaan ontwikkelen dat aan de ene kant bestaat uit fitheidsprogramma’s en aan de andere kant valpreventietrainingen. Dit werd positief ontvangen bij de gemeente en vervolgens zijn we op verschillende locaties verspreid over de stad begonnen met het aanbieden van de Drechtmax-programma’s.”

Zelfredzaamheid
Drechtmax bestaat dus uit twee onderdelen. De valpreventie wordt gegeven in de vorm van een tienweekse cursus. “Alleen al bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komen er dagelijks twintig mensen binnen na een val”, weet Hendriks. “Een enorm aantal. Daarvan moeten er gemiddeld vier geopereerd worden. En een groot deel van die twintig komt later nog eens terug, omdat ze opnieuw gevallen zijn. Dat brengt een hoop leed met zich mee, maar natuurlijk ook veel kosten. We willen allemaal dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hier kan je een groot verschil maken op het gebied van zelfredzaamheid. We hebben veel contact met het ziekenhuis en met huisartsen. Mensen die gevallen zijn worden, natuurlijk vrijblijvend, gewezen op de valpreventiecursus.”

Welbevinden

Onderdeel twee van Drechtmax, de fitheidsprogramma’s, hebben een positief effect op de vitaliteit en de zelfredzaamheid. En zoals al gemeld, het is ook een belangrijke manier voor een groeiende groep 75-plussers, om ‘onder de mensen te komen’. Dit zijn doorlopende programma’s, waar mensen op vaste momenten en locaties onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten in beweging kunnen komen (zie het schema in de advertentie van Drechtmax in deze krant). Hendriks: “We beginnen met een intakegesprek en fysieke testen om eerst goed in beeld te brengen hoe we de deelnemers zo goed mogelijk vooruit kunnen helpen. Als er bijvoorbeeld sprake is van hartproblemen, COPD of een eerdere valbreuk moet daar in de begeleiding natuurlijk rekening mee worden gehouden. Ouderen zijn vaak angstig om weer iets te gaan doen. Maar kwetsbaar zijn kun je ombuigen. Het levert een grote bijdrage aan het welbevinden van mensen als ze zelfstandig kunnen blijven wonen en zelf hun boodschappen en huishouden kunnen doen.”

Bewezen effect
Veel Dordtse 75-plussers hebben al deelgenomen aan de valpreventiecursussen, tevens werken een groot aantal ouderen wekelijks aan hun vitaliteit met de fitheidsprogramma’s. En het aantal groeit jaarlijks. “Het heeft duidelijk bewezen effecten”, weet Hendriks. “Dat valt alleen al uit de testresultaten te herleiden die we bijhouden van de deelnemers aan de programma’s. En daarnaast zijn er natuurlijk nog alle bijkomende positieve effecten op het welzijn.” Ook de gemeente is enthousiast over de effecten van Drechtmax. Ze ondersteunt de programma’s daarom met een jaarlijkse subsidie.

Aanmelden
Aanmelden voor één van de fitheidsprogramma’s of de valpreventietrainingen, die op diverse locaties weer starten in oktober, kan bij één van de aangesloten fysiotherapiepraktijken. Zo is er een voorlichtingsbijeenkomst over Valpreventie in de wijk Crabbehof op maandag 27 september in de Kwekkeltuin aan de Piet Heynstraat 1. Een overzicht is te vinden op www.fysiobalanz.nl. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de valpreventie vanuit een aanvullend zorgverzekeringspakket.

Reacties zijn gesloten.