Het beheer van langdurig ziekteverzuim van werknemers is een uitdaging voor organisaties en bedrijven. Hoewel een groot deel van de financiële lasten van langdurige afwezigheid worden opgevangen door verzekeringsregelingen en wettelijke ziekte-uitkeringen, is de praktische vraag: “Wie doet het werk?” vaak een groter obstakel. In dit artikel geven we enkele tips die organisaties kunnen helpen om de risico’s en lasten van langdurig verzuim zoveel mogelijk te verlichten.

1. Zorg voor open communicatie

Het is voor bedrijven en organisaties belangrijk om openlijk te communiceren met zowel hun actieve werknemers als degenen die langdurig afwezig zijn. Wanneer werknemers die absent waren weer aan het werk gaan, weten ze dat je als organisatie de tijd neemt om openlijk te communiceren en hun veiligheid en welzijn wilt waarborgen. Dit verhoogt de bedrijfsreputatie en zorgt voor een cultuur van verbetering. Zorg ervoor dat je het ‘wat’ en ‘waarom’ van wat je doet aan jouw werknemers weet te communiceren. Dit kan het vertrouwen in het management en de organisatie helpen bevorderen.

2. Vroegtijdig ingrijpen bij mogelijke langdurige afwezigheid

Ziekteverzuim kost bedrijven en overheden veel ziektegeld en andere bijbehorende kosten, en hoe langer een werknemer afwezig is, hoe minder succesvol hij is in zijn terugkeer naar het werk. Om dit tegen te gaan, zien we dat er steeds meer adviesdiensten inschakelen met als doel om vroegtijdig in te grijpen bij mogelijk langdurig ziekteverzuim.

Dergelijk re-integratietrajecten zijn beschikbaar voor bedrijven van elke omvang en geven werknemers en werkgevers evaluatie en advies om de terugkeer naar het werk te vergemakkelijken. Als een werknemer meerdere weken afwezig is, geeft een re-integratietraject een beoordeling en advies om de werknemer te helpen weer aan het werk te krijgen bij de huidige werkgever. In het geval dat het niet mogelijk is om aan de slag te gaan bij de huidige werkgever, wordt er middels begeleiding van een re-integratie tweede spoor gekeken naar andere werkmogelijkheden.

3. Wees creatief met de terugkeer naar het werk plan

Het is een goed idee om werknemers aan te geven dat ze verschillende opties hebben wanneer ze weer aan het werk gaan. Door hen toe te staan geleidelijk terug te keren, bijvoorbeeld door deeltijds te werken en daarna terug te keren naar hun normale werkpatroon, kan de overgang naar het werk worden bevorderd.

4. Stel duurzame doelstellingen op

Uit diverse studies is gebleken dat langdurig verzuim van werknemers aanzienlijk minder is bij bedrijven die waarde hechten aan een goed evenwicht tussen werk en privé. Om persoonlijke- en bedrijfsgroei te bevorderen en een synergie te creëren tussen beide, kan coaching een waardevolle bijdrage leveren aan het faciliteren van gezamenlijke, duurzame doelstellingen. Wil je weten hoe een coach kan helpen bij de ontwikkeling van een gezonde werkplek? Ga naar Coachhero.nl voor coaching Alkmaar en omstreken.