reageer als eerstwo 15 sep 2021

PLUS verdeelt ruim 3 miljoen met spaaractie voor clubs en verenigingen in de buurt

DORDRECHT – Voor 59 procent van de inwoners van Zuid-Holland speelt een lokale club of vereniging een belangrijke rol in hun dagelijks leven. Door de coronapandemie is één op de vijf mensen het belang van een club of vereniging nog meer gaan inzien. De pandemie laat echter diepe sporen na: ruim de helft van de Nederlanders slaat alarm en pleit voor meer financiële steun. In Zuid-Holland ligt dat percentage op 51 procent. De helft van de leden is zelfs bereid om meer contributie te betalen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Motivaction in opdracht van PLUS Supermarkten onder 2.000 Nederlanders. Van begin september tot half november gaan klanten van PLUS zo’n 6.200 lokale clubs en verenigingen steunen met de nieuwe spaarcampagne: Spaar je club gezond. PLUS verdeelt met deze actie een sponsorbedrag van maar liefst 3,2 miljoen euro over alle clubs in Nederland, van voetbalclub tot fanfare. De vier PLUSSEN in Dordrecht stellen samen 75.000 euro beschikbaar voor Dordtse clubs en verenigingen.

Peter van Mourik, directeur Marketing en Communicatie bij PLUS: “Deze zomer is PLUS uitgeroepen tot Beste Supermarkt volgens het GfK Zomerrapport. We leveren graag een positieve bijdrage aan de buurt van onze winkels. Lokale clubs en verenigingen spelen een belangrijke rol als het gaat om saamhorigheid en het buurtgevoel. De afgelopen maanden heeft het Nederlandse verenigingsleven volledig stilgestaan, maar zij pakken de draad weer langzaam op. PLUS wil met deze spaaractie het lokale verenigingsleven een steuntje in de rug bieden. En dat mogen we doen voor ruim 6.200 clubs die zich hebben aangemeld voor deze actie. Het mooie van deze PLUS-clubactie is dat de klant niet voor zichzelf spaart, maar voor een ander.”

Saamhorigheid
Clubs en verenigingen hebben een positieve invloed op het welzijn van hun leden. De belangrijkste voordelen die inwoners van Zuid-Holland ervaren zijn: ontspanning (72 procent), sociale contacten (66 procent), het ontmoeten van gelijkgestemden (65 procent), leren kennen van buurtgenoten (61 procent) en een bijdrage aan hun geluksgevoel (55 procent). Met name voor jonge kinderen tot 12 jaar en voor ouderen vanaf 65 jaar is het clubleven van groot belang. Van die laatste groep geeft ruim een kwart aan dat de club helpt om eenzaamheid tegen te gaan (28 procent). Ook draagt het club- en verenigingsleven bij aan de saamhorigheid in de buurt, zegt 49 procent van de inwoners van Zuid-Holland. Opvallend is dat leden zich bijna twee keer vaker betrokken voelen bij hun buurt dan niet-leden. Ook doen zij twee keer zo vaak vrijwilligerswerk in de wijk. Veel buurtverenigingen moesten tijdens de lockdown hun deuren sluiten. Toch hebben deze verenigingen een belangrijke buurtfunctie vervuld. Want voor 65 procent van de leden hebben verenigingen geholpen om het saamhorigheidsgevoel te behouden. Ruim de helft (55 procent) van de leden kijkt naar de terugkeer van het ‘normale’ clubleven. Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Utrecht Beate Völker: “Verenigingen en clubs spelen een grote rol voor onze sociale inbedding. Door deel te nemen aan verenigingen voelen we saamhorigheid en dat we ertoe doen. We ontmoeten daar mensen die niet tot onze directe familie en de meest hechte vriendenkring horen. Juist deze iets zwakkere bindingen zijn echter zeer belangrijk voor integratie in de samenleving en voor nieuwe impulsen en ideeën. Kort gezegd: verenigingen houden ons vitaal.”

Financiële steun
Het meest populair in Zuid-Holland is de sportvereniging (41 procent), gevolgd door de buurtvereniging (21 procent), de jeugdvereniging (13 procent), de ouderenvereniging (12 procent) en de muziek- of zangclub (6 procent). Ongeveer één op de drie Nederlanders is op dit moment lid van een vereniging. Echter geeft 43 procent van de leden aan de afgelopen tijd wel minder betrokken te zijn geweest. De coronamaatregelen (54 procent) en het gemis van activiteiten (45 procent) zijn hier de voornaamste redenen voor. De coronacrisis laat ook sporen na bij clubs en verenigingen. Ruim de helft van de Nederlanders slaat alarm en vindt dat er voor hen meer financiële steun moet komen. De helft van de leden geeft zelfs aan meer contributie te willen betalen als dat betekent dat de club kan blijven voortbestaan.

Sparen voor jouw club of vereniging

Met de unieke Spaar je club gezond-spaaractie van PLUS wil de supermarktketen klanten de mogelijkheid bieden om clubs en verenigingen financieel te steunen met sponsorpunten. Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november krijgen klanten van PLUS bij elke 10 euro aan boodschappen sponsorpunten die geld waard zijn voor de club of vereniging in hun buurt. De ruim 6.200 deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag van ruim 3 miljoen euro dat door PLUS bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht besteden. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen, onderhoud van het clubhuis of een ledenactiviteit.

Ga naar plus.nl/club voor meer informatie over de spaaractie of vraag ernaar bij PLUS ’t Lam in Dubbeldam of Bieshof.

Reacties zijn gesloten.