In een interview met Janine van Grevenstein van de Zelforganisatie Fabriek spraken we over wat zelfsturing en zelforganisatie is en wat het kan betekenen voor kleine en lokale bedrijven uit de regio.

Hoe ziet zelforganiserend werken er voor MKB-bedrijven uit?

“Zelforganisatie is juist voor het MKB heel interessant, omdat het een manier is om medewerkers op een slimme manier aan je te binden om zo loyaliteit onder medewerkers te verkrijgen. De essentie van zelforganiserend werken is namelijk dat je teams verantwoordelijkheid en mandaat geeft, om zelf beslissingen te maken en problemen op te lossen, zonder dat een management er grote invloed op heeft. Juist doordat je die teams autonomie geeft, stimuleer je medewerkers om hun volledige potentieel te gebruiken. Het werkgeluk bij zelforganiserende organisaties is daardoor hoger, en dit is ook juist belangrijk voor organisaties die jongere generaties willen binden. Dus juist voor MKB-bedrijven die wellicht niet evenveel aanzien hebben als grote internationale bedrijven, en eveneens het salaris van zulke bedrijven kunnen betalen, is zelforganiserend werken interessant doordat je talent kan aantrekken en medewerkers aan je kan binden.”

Waarom is zelforganiserend werken juist nu populair?

“Zelforganiserend werken is in korte tijd heel populair geworden omdat de ontwikkelingen in de markt ontzettend snel gaan. Er is dus simpelweg grote behoefte aan flexibiliteit en het in kunnen spelen om verandering. En hier is zelforganiserend werken juist geschikt voor. Daarnaast is er een duidelijke verandering gaan in de behoeftes van jongere generaties. Zo vinden jongere generaties werkgeluk steeds belangrijker worden, om deze reden gaan jongere steeds minder graag bij grote hiërarchische corporaties werken. Om dus personeel aan te trekken, gaan bedrijven op een aantrekkelijkere manier werken, waarmee personeel makkelijk aangetrokken kan worden.”

Wat kan zelforganiserend werken mij opleveren als klein bedrijf?

“Wat het je oplevert is dat je beter gebruik maakt van de kennis en ervaring van je medewerkers, waardoor je je huidige processen optimaliseert. Want vaak is het zo dat het management bepaalt hoe processen ingericht worden. Dit terwijl zij niet per definitie de meeste kennis hebben over hoe het proces optimaal ingericht kan worden. Met zelforganiserend werken gebruik je dus het volledige potentieel van het team om die processen wel te optimaliseren. “

Heb jij tips voor teams die zelforganiserend willen gaan werken?

“Ja zeker. Creëer als organisatie een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden. En als er dan fouten gemaakt worden, heb het dan over wat er is gebeurd en niet wie het heeft gedaan. Dus focus op het leren van fouten in plaats van schuldigen aanwijzen. Daarnaast is het belangrijk om te behoeftes met elkaar te bespreken. Dus vanuit het team naar het management, en vanuit het management naar het team. Uit mijn ervaring kan dat gesprek vaak quick wins opleveren die makkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast zou je als organisatie een training kunnen volgen met betrekking tot zelforganiserend werken om de basiskennis en vaardigheden er over op te doen.”