Regelmatig wegonderhoud is de basis van goed wegbeheer. Hierdoor kunnen de kosten laag worden gehouden en is er in de toekomst minder ingrijpende reconstructies benodigd. Aangezien wegen een van de belangrijkste publieke goederen in een land zijn, is het dus duidelijk van belang ze in goede staat te houden. Regelmatig onderhoud, of het nu gaat om verharde of onverharde wegen, is essentieel om de duurzaamheid en kwaliteit te handhaven en de kosten op lange termijn te beperken. Effectief wegenonderhoud vereist echter regelmatig en specifiek onderhoud, in plaats van alleen ingrijpen wanneer er zich grote problemen voordoen.

De enorme kosten van verwaarlozing

Kortom, uitstel van wegenonderhoud gaat gepaard met hoge directe en indirecte kosten. Wanneer beschadigde plaatsen onmiddellijk worden hersteld, kunnen de herstelkosten tot een minimum worden beperkt, maar als dit niet gebeurt, kunnen uitgebreidere en dus duurdere herstellingen van belang zijn. Wegen gaan zonder regelmatig onderhoud snel achteruit en kunnen de langetermijneffecten van wegenonderhoud op de ontwikkeling van bepaalde gebieden dus niet realiseren. Bovendien kan het niet onderhouden van wegen ook diverse indirecte kosten en gevolgen hebben. Wanneer er in de wegenbouw sprake is van beperkte onderhoud, kunnen slechte wegomstandigheden het voor bestuurders moeilijker maken om te rijden, wat kan leiden tot hogere kosten voor voertuigen (zoals onnodige reparaties en hoog brandstofverbruik) en bestuurders zullen wegen vermijden die niet worden onderhouden.

Wat is goed onderhoud?

Onderhoud van wegen kan vele vormen aannemen, hoewel het einddoel vaak hetzelfde is: de weg zo dicht mogelijk naar zijn originele toestand brengen. Het doel van onderhoud is bovendien te voorkomen dat kleine onvolkomenheden kunnen uitmonden tot grote problemen. Op onverharde wegen zijn voorbeelden van onderhoud onder meer maaien, schoonmaken van de goten, en het rechttrekken en opnieuw verharden. Op onverharde wegen moet er bovendien ook rekening gehouden worden met het feit dat er regelmatige controles worden uitgevoerd voor een goede afwatering om kuilen en gaten in de weg te voorkomen. Op verharde wegen zijn voorbeelden van onderhoud: scheurverzegeling, reparatie van kuilen en reparatie van de wegkanten.

Levensverlengend en preventief onderhoud van geasfalteerde wegen

Om diverse schadeproblemen op geasfalteerde wegen te voorkomen, worden er vaak preventieve behandelingen uitgevoerd die kunnen zorgen voor een langere levensduur. Hierbij moet gedacht worden aan versterkings- en verjongingsemulsies die worden aangebracht op de geasfalteerde wegen met als doel tot een betere hechting en versterking van het asfalt. Daarnaast kunnen preventieve behandelingen bijdragen aan het verminderen van de poreusheid van het asfalt en het omhullen van de verouderde asfaltlaag.