DORDRECHT – Alle medewerkers van kinderdagverblijf Happy4Kids hebben sinds eind vorig het VVE-certificaat. Dat betekent dat op beide locaties de kinderen, met de hulp van Puk, optimaal en breed ondersteund worden in hun ontwikkeling. (Foto: Thymen Stolk)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Happy4Kids heeft gekozen voor de methode Uk & Puk. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de taalontwikkeling van het kind, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels. “De kinderen leren er spelenderwijs veel van”, vertelt Laurens Markesteijn van het kinderdagverblijf met kleinschalige opvanglocaties aan de Burgemeester de Raadtsingel en de Beverwijkstraat. “Minimaal twee keer per jaar worden ze geobserveerd en worden drie lijsten ingevuld: Zo praat ik, Zo doe ik en Zo beweeg ik. Daarmee kunnen eventuele achterstanden gesignaleerd worden. In overleg met de ouders kunnen we hier, met de handvaten die de methode biedt, mee aan de slag. Als de kinderen naar de basisschool gaan wordt het dossier dat dit oplevert overgedragen.”

Verticale groepen

Het is één van de punten waarop Happy4Kids zich onderscheidt in tijden dat de vraag naar kinderopvang onder druk staat. De meeste plekjes in de drie groepen zijn dan ook bezet. Het gaat om zogenaamde verticale groepen, van rond de zestien kinderen van 0 tot 4 jaar. “Daar hebben we bewust voor gekozen”, zegt Markesteijn. “Broertjes en zusjes kunnen daardoor in dezelfde groep en de kleintjes leren veel van de oudere kinderen.” De opvang is bovendien zeer flexibel bij Happy4Kids. Het kan per dag of per dagdeel en naar wens kan bovendien wekelijks geschoven worden met opvangdagen.

Kennismaken

Happy4Kids staat voor professionele en kleinschalig opvang. En dus opvang die kinderen spelenderwijs op weg helpt richting de basisschool. Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom om een keertje te komen kennismaken op één van de twee locaties. Met de andere kinderen, de leidsters én met Puk.

Bel voor een vrijblijvende afspraak met tel. 6200640. Of kijk eerst voor meer informatie op www.happy4kids.nl.