DORDRECHT – Van Twist Vastgoed wil het pand van de voormalige Opel-garage aan de Laan der VN verhuren als zalencentrum en casino en heeft daarom aan de gemeente medewerking gevraagd. Die heeft in principe ingestemd en organiseert op dinsdagavond 23 april van 19.00 tot 20.30 uur samen met de eigenaar (Papegat Gebouwen BV) en de toekomstige exploitanten een inloopbijeenkomst voor bewoners in het pand aan de Laan der VN 50. De eigenaar en de ondernemers presenteren tijdens de bijeenkomst hun plannen voor het toekomstige gebruik en beantwoorden eventuele vragen. De gemeente geeft over de procedure die doorlopen moet worden om af te wijken van het bestemmingsplan.