DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de ontwikkelingen in de lokale en regionale politiek. Deze week zijn eerste indruk van het politiek akkoord dat het nieuwe Dordtse college deze week presenteerde.

‘Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht’ is de titel die het politiek akkoord 2022-2026 draagt. Het is het resultaat van de formatieonderhandelingen van de coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CU/SGP en CDA.

(Het college van B&W voor de komende vier jaar. (Foto: Rob van der Teen)

Wonen

De rode draad van het op hoofdlijnen geschreven akkoord is de al eerder in de gemeenteraad vastgestelde Agenda Dordrecht 2030. De ambitiefocus is gericht op vijf punten: meer betaalbare woningen, duurzame en groene stad, bestaanszekerheid en gelijke kansen, economische groei en gezonde arbeidsmarkt en een veilige leefbare en levendige stad. Dat wonen, ondergebracht bij Peter Heijkoop (CDA), een speerpunt moet zijn in deze periode van grote woningschaarste ligt voor de hand. Er is een bouwambitie uitgesproken om de komende vier jaar vierduizend woningen te realiseren waarvan, conform de landelijke richtlijn, 30 procent in het sociale huursegment. Hierover zal dit college de gesprekken met de woningcorporaties aangaan. In de Spoorzone moeten richting 2030 zo’n 4.600 woningen verrijzen. Ook is het streven erop gericht om 1.500 betaalbare woningen in de ‘harde planvoorraad’ te hebben.

Klimaatneutraal

Duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel. In het programma-akkoord wordt de ambitie uitgesproken om Dordrecht in 2040 een klimaatneutrale stad te laten zijn. De energietransitie en verduurzaming, ondergebracht in de portefeuille van GL-wethouder Tanja de Jonge, zal gelet op de energieontwikkelingen beïnvloed door de oorlog in Oekraïne, hoge prioriteit hebben. Net als het verder verbeteren van de leefomgeving onder de projecttitel Dordrecht Groenblauw: het bevorderen van stadsparken, biodiversiteit, vergroenen van schoolpleinen, wat al in de portefeuille van Rick van der Linden (CU/SGP) zat en blijft zitten.

Hondenbelasting

Er komt een vervolg op het programma ‘Samen tegen de armoede’. Het college stelt een diversiteitsbeleid op, er komt een nieuw sportbeleid met als verantwoordelijk wethouder Marc Merx (VVD). Maarten Burggraaf (VVD) is gelukkig dat de belofte aan de hondenbezitters om de komende vier jaar de hondenbelasting op 0 te zetten in het programma-akkoord staat. Overigens heeft hij de sleutel van de stadsschatkist overgedragen aan collega Heijkoop. Burggraaf gaat zich onder andere bezighouden met het bevorderen van de stadsontwikkeling, MKB en Innovatie, binnenstad en evenementen.

Hand in hand

De focus op de groei van de economie en gezonde arbeidsmarkt is voornamelijk in handen van Chris van Benschop (GL), net als het middelbaar en hoger onderwijs. Hierin zal zij in het economische gedeelte deels met Burggraaf en Heijkoop hand in hand gaan, waar het gaat om de overlappende onderdelen leren, wonen en werken.

Krappe meerderheid

De mobiliteit van het verkeer in de stad zal ook worden aangepakt: minder auto’s, parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Zo zal de parkeergarage Energiehuis worden verplaatst om nieuwe ruimte te creëren, net als de vergroening van het Energieplein. Ook een stadsstrand staat op het lijstje. Waar is nog niet duidelijk, bleek tijdens de presentatie van het programma-akkoord. Net als veel van de ambities is er op hoofdlijnen geschreven en is het samenspel en de samenwerking van essentieel belang. Immers, de coalitie heeft slechts een marginale meerderheid van één zetel. Het ‘commitment’ van de oppositie zal gezocht moeten worden om de uitgangspunten van het programma-akkoord te kunnen verwezenlijken. Volgende week meer over de reacties van de oppositiepartijen.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Morgen onder meer aandacht voor het protestlied In The Fields Of The Death, dat gericht is tegen het WK in Qatar. Zangeres en mede-iniatiefnemer Brigitta de Grauw is in de studio. Opvallend gegeven: in de clip bij het nummer speelt Freek de Jonge, die 44 jaar geleden betrokken was bij het protest tegen het WK in dictatuur Argentinië, een prominente rol. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. Deze week is dat Kees-Jan Visser. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Deze zaterdag is dat Remco Rouw van boekhandel Ramsjgat op de Voorstraat. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden.