DORDRECHT – Ben Corino schrijft iedere week voor Dordt Centraal over de politiek in Dordrecht en Drechtsteden. Deze week over één van de meeste urgente uitdagingen van dit moment: de crisis op de woningmarkt. 

Betaalbaar wonen en de stijgende energieprijzen stonden vorige week in het politiek debat van het Platform Tegen Armoede Drechtsteden in de Buitenwacht voor een belangrijk deel centraal. Dordrecht wil uitgroeien tot een stad met 140.000 inwoners. Dat lezen we in beleidsstukken die de gemeenteraad de afgelopen vier jaar passeerden. Echter, de weg daar naar toe is nog verre van geplaveid. De verkiezingsretoriek kraait momenteel victorie in de discussie over wie de voorkeur voor de nieuw te bouwen woningen krijgen. Meer woningen in het duurdere segment, meer woningen in de middenklasse en starterswoningen huur en koop. ‘Bouwen bouwen bouwen!’, werd er geroepen door de partijen. Maar Dordrecht ligt al een straatlengte achter op de voorgenomen bouwplanning. En voor wie zijn de geplande woningen zoal bedoeld? Voorlopig worden in de wijken de gedateerde sociale huurwoningen gesloopt. En komen er minder woningen voor terug. Woningen die straks niet voor iedereen financieel toegankelijk zijn. En daar zat met name op dit onderdeel de pijn tijdens het debat in de Buitenwacht.

Wal en schip

Politici in verkiezingstijd vinden er van alles van, maar stralen ook een zekere machteloosheid uit wanneer bewoners om concrete antwoorden vragen. Het is waar dat we op dit moment niet de wind in de zeilen hebben wanneer het gaat om de gestegen bouwkosten. Bouwen bouwen bouwen! Maar waar dan? Ja, de Spoorzone die straks bouwrijp gemaakt gaat worden voor bouwen voor de doelgroep met het inkomens in het middensegment en deels voor sociale woningbouw. Voor starters met een beperkt kapitaal zijn veel koopwoningen door de huidige prijzen op de huizenmarkt momenteel onbereikbaar. En dan de tussen wal en schip vallende categorie die net teveel inkomen heeft voor de sociale huurwoningen, maar te weinig voor de duurdere ‘sociale’ woningen. De woningmarkt is aan het vervuilen en de politiek opereert als een mammoettanker die veel tijd nodig heeft om de voorgenomen koerswijziging daadwerkelijk tot stand te brengen.

Andere koers

Bouwen voor iedereen houdt voor bijvoorbeeld de VVD in dat zij inwoners van buiten de stad wil aantrekken. Liefst in het duurdere koopwoningsegment. Dit is goed voor de gedifferentieerdheid van de stad. Zeg maar de samenstelling van de bevolking. Dordrecht was lange tijd een arbeidersstad met het dominante rode vaandel van de PvdA in de gemeenteraad. Die tijd ligt ver achter ons. De huidige coalitie met de VVD, BVD, CDA en CU/SGP draagt de verantwoordelijkheid voor de huidige stand van zaken. Alhoewel de laatste jaren het CDA binnen de coalitiepartijen een andere koers is gaan varen. Ook de christendemocraten zijn ondertussen van mening dat er meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden voor inwoners van Dordrecht. Net als de VSP, GL, PvdA, SP, PVV, Op Ons Eiland, GD en MOEDD. Daarnaast hebben we natuurlijk de rol van de woningcorporaties die klagen dat zij pas in een laat stadium betrokken worden in de plannen van het gemeentebestuur en dus uiteindelijk maar een beperkte invloed hebben op de gang van zaken. Hoewel zij zich ook weer achter regeltjes en afspraken verschuilen.

Betere afspraken

Neem de te slopen flats aan de Noordendijk. Sommige bewoners mogen er blijven wonen tot de sloop en andere, tijdelijke bewoners moesten er per 8 maart uit. Woonbron adviseert de laatste groep bewoners om maar elders in het land onderdak te zoeken. En de gemeente acht zich geen partij in deze kwestie. Misschien moet de gemeente bij de volgende vergunningsverstrekking aan Woonbron betere afspraken maken om te voorkomen dat de één zomaar op straat komt te staan en de ander er tot de sloop mag blijven wonen.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Beide namen worden bekend gemaakt via de sociale mediakanalen van Studio De Witt. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.