Politiek

reageer als eerstdi 24 dec 2013

Regiogemeenten werken samen aan Een veilig thuis

DORDRECHT

Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben de regiovisie Een veilig thuis opgesteld. Daarin zijn afspraken gemaakt om in regionaal verband huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Dordrecht heeft als centrumgemeente het initiatief hiertoe genomen. Er zijn afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Die afspraken gaan over preventie, signalering, stoppen van geweld en de nazorg. Dordrecht voert de regie en bekijkt de voortgang van de gemaakte afspraken. Begin 2014 wordt de samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant.

Geef een reactie