DORDRECHT – De Beroepscommissie van de KNVB heeft de directie van FC Dordrecht begin februari laten weten dat FC Dordrecht in het ongelijk is gesteld in de beroepszaak die de club had aangespannen tegen een indeling in Categorie 1 door de Licentiecommissie van de gelijknamige bond.
Aanleiding tot de beroepszaak was een foutieve weergave van de beginstand van de liquiditeitspositie voor het lopende seizoen. FC Dordrecht heeft deze onbedoelde fout gecorrigeerd, maar door het overschrijden van de gestelde deadline van 1 november 2014, werd deze correctie door de Licentiecommissie en de Beroepscommissie ter zijde geschoven, aldus de club. Algemeen directeur Ad Heijsman van FC Dordrecht: “Wij zijn zeer teleurgesteld in de KNVB. Louter op formele gronden en niet op inhoud is FC Dordrecht ingedeeld in Categorie 1 van het licentiereglement. In de eigen Statuten stelt de KNVB dat de bond er alles aan is gelegen om haar leden te helpen en waar nodig te ondersteunen. Vanuit deze grondhouding zou je vanuit het oogpunt van billijkheid mogen verwachten dat FC Dordrecht in de gelegenheid wordt gesteld de gemaakte fout te herstellen. Nu worden wij afgestraft op een formaliteit en geslachtofferd binnen een niet optimaal functionerend systeem, terwijl er materieel gezien sprake is van financieel verantwoord beleid. De uitspraak verandert hoe dan ook niets aan de feitelijke omstandigheden. Dit seizoen behalen wij een positief exploitatiesaldo en wordt voldaan aan de financiële doelstelling.”

 

Geen hoger beroep

Tegen het vonnis van de Beroepscommissie is geen hoger beroep mogelijk. FC Dordrecht legt zich noodgedwongen neer bij de beslissing en zal uiterlijk 9 maart 2015 een zogenaamd plan van aanpak ter zake van het financiële kader ter goedkeuring aanbieden aan de Licentiecommissie KNVB. Heijsman: “FC Dordrecht zal ervoor zorgen dat deze affaire op de kortst mogelijke termijn uit de wereld is. Per 1 juli 2015 zitten wij weer in Categorie 2.”

De indeling is geen directe aanleiding voor Heijsman geweest om te vertrekken bij FC Dordrecht. Zo laat de voetbalclub weten.