DORDRECHT – Alle basisscholen werden een beetje overvallen met de plannen voor de Koningsspelen op vrijdag 26 april. Op zeer korte termijn moest er iets op touw worden gezet. Ook het Sportbedrijf Dordrecht, dat daar waar mogelijk helpt bij de organisatie, moest opeens van alles gaan regelen. Het resultaat zal volgende week, met meer dan 10.000 sportende basisscholieren verspreid over de stad, indrukwekkend zijn.

“We proberen alles in goede banen te leiden”, zegt Arthur van Moorst die zich namens het gemeentelijk sportbedrijf met het megabeweegspektakel bezighoudt. “We regelen daar waar nodig sportlocaties, zoeken sponsors en zorgen voor begeleiding. Zo gaan de kinderen van de Prins Bernhardschool en de Prinses Julianaschool, op zich al een leuk gegeven, samen sporten op sportcomplex Crabbehof. Omdat dat zoveel kinderen tegelijk zijn, zorgen wij voor begeleiding. Daarvoor krijgen we hulp van honderd sportstudenten van het Da Vinci College en het Insula College. Maar het grootste deel van de organisatie wordt door de scholen zelf gedaan, met hulp van ouders. Er is een landelijk protocol voor de dag, maar scholen geven er hun eigen invulling aan. Het idee was om na een gezond ontbijt landelijk in te haken bij de warming-up die het koningspaar om half tien meemaakt op een school in Enschede. Maar in de praktijk zal dat niet overal helemaal synchroon lopen.”

44 scholen

Van Moorst is erg te spreken over hoe de scholen aan de slag zijn gegaan met de Koningsspelen en ook over de rol die sportclubs daarbij pakken door accommodaties en zelfs trainers beschikbaar te stellen. “Het leeft echt.” Dat blijkt uit het feit dat liefst 44 Dordtse basisscholen zich officieel hebben aangemeld voor de spelen. Zeven andere deden dat niet, maar doen wel op hun manier mee. Opwww.dordtsport.nl is onder Evenementen een actueel overzicht te vinden van wat er per school gebeurt op 26 april.

Bavinckschool

Ze waren meteen enthousiast toen ze begin maart over de Koningsspelen hoorden. Nu, een week voor dé datum, zijn de coördinatoren van de festiviteiten op de Bavinckschool Inthe Koolstra-van Wijk en Mirjam de Roon zo goed als klaar met de voorbereidingen. “We hebben hard gewerkt en het programma is rond.” Het wordt vooral een sportieve dag. “Het Koningsontbijt doen we niet; dat kwam niet goed uit met de lesuren. Daarvoor in de plaats organiseren we een Koningslunch”, vertelt Koolstra. “We hebben een circuit gemaakt door de hele school heen, in alle lokalen en een activiteit buiten. Elke 10 minuten drukt de conciërge op de bel, zolang duurt elk onderdeel. We husselen de groepen 3 tot en met 8 door elkaar. De kinderen uit de verschillende groepen sporten dus met elkaar, in groepjes van vijftien. De kleuters van groep 1 en 2 hebben een eigen programma.”

Koningsspelen-T-shirt

“De spelen buiten op een veld houden was niet haalbaar. Die waren allemaal al bezet. Daarom doen we bijna alle activiteiten binnen. Via het Sportbedrijf krijgen we hulp van vijf studenten. Behalve de leerkrachten hebben we ook nog drie stagiaires die meehelpen. We vragen de kinderen om in sportieve kleding naar school te komen. De leerkrachten en begeleiders komen in het oranje.” Alle leerlingen krijgen een speciaal Koningsspelen-T-shirt via de nationale organisator. De sportdag wordt gehouden in reguliere schooltijd. Deze uren moeten wel later worden ingehaald.