DORDRECHT – Het is een klein kamertje, maar het heeft een grootse functie: patiënten met kanker vinden er laagdrempelig een luisterend oor en worden er bijgestaan met advies. Het ‘Infopunt voor leven met en na kanker’ in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is op Wereldkankerdag, zaterdag 4 februari, officieel geopend. Het is in feite ‘een filiaal’ van Inloophuis Helianthus. Het Infopunt verbindt de formele, medische zorg en de informele zorg met elkaar. Geschoolde vrijwilligers bemensen de inloopcabine elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Alles rondom kanker wat niet direct tot de ziekenhuiszorg behoort, kan hier besproken worden. Dat kan variëren van je hart luchten – eventueel direct aansluitend op het spreekuur van de arts – tot vragen stellen over kanker in combinatie met werk, of het vinden van betrouwbare informatiebronnen. Naast de behandeling van de ziekte, zet kanker immers het hele leven op z’n kop. Niet iedereen heeft zelf de vaardigheid of het sociale vangnet om daarmee om te gaan. Wie eerder hulp vraagt, kan vaak beter blijven functioneren en ontspannen.

Het Infopunt in Dordrecht is onderdeel van een pilot waarbij elf inloophuizen in het land met financiële steun van KWF Kankerbestrijding samen op diverse manieren de formele en informele zorg bij kanker samenbrengen. Dordt Centraal besteedde al eerder aandacht aan het infopunt. Lees het verhaal hier.

Op de foto’s: In aanwezigheid van alle vrijwilligers en tientallen andere betrokkenen bij kankerzorg, ondertekenden voorzitter Mary Ruisch van Inloophuis Helianthus en bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis de samenwerkingsovereenkomst. Daarna knipten zij het lint door onder toeziend oog van initiatiefnemer/adviseur Addy van Hooren van het Albert Schweitzer en coördinator van het Infopunt namens Helianthus, Marian Kemmeren.