DORDRECHT – Een verkiezingsdebat houden met zestien politieke partijen, waarin voor de kijker/luisteraar helder wordt wat de verschillen zijn in de plannen en standpunten, is geen sinecure. Thijs Blom schreef deze week in zijn wekelijkse column in Dordt Centraal over zijn ervaringen na het leiding geven aan een hele reeks debatten in de afgelopen weken. Donderdag mocht hij nogmaals een poging wagen tijdens het grote verkiezingsdebat Dordrecht Kiest, dat RTV Dordrecht op verzoek van de gemeente organiseerde in het Energiehuis. (Foto’s: Stolk Fotografie)

De organisatie had ervoor gekozen om het debat te doen in vier blokken, met ieder een eigen thema en steeds vier lijsttrekkers in ‘de arena’. Ad van den Herik liep als vliegende keep door de zaal om reacties op te halen bij publiek en politici.

Binnenstad

In blok 1 gingen de lijsttrekkers van Jezus Leeft, PvdA, DENK en GewoonDordt in gesprek, van een debat was geen sprake, over de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. PvdA zet met het visioen van een ‘Berlijn aan de Maas’ hoog in, aldus lijsttrekker Wouter van der Spoel. Met meer ruimte voor livemuziek en ruim baan voor ideeën van creatievelingen. En minder alles ophangen aan de historie. “Het is tijd om zelf historie te maken”, aldus de PvdA-er. Irene Koene van GewoonDordt legt de prioriteit nu bij het steunen van ondernemers die twee zeer lastige jaren achter de rug hebben. Haar partij ziet graag dat de binnenstad autoluw wordt en bewoners parkeren in een ondergrondse parkeergarage bij de Wolwevershaven. Ze stelde verder dat de binnenstad “geen pretpark” moet worden. Voor Jezus Leeft moet de rijke historie van de binnenstad juist veel meer benut en onder de aandacht gebracht worden. Lijsttrekker Henry van der Burgh vindt het verder belangrijk dat er wordt gekeken naar een betere doorstroming van autoverkeer door de binnenstad. DENK is ‘pro auto’, maar ziet iets in het idee om het pollergebied autovrij te maken en zo meer ruimte te creëren voor de horeca. De partij van lijsttrekker Masum Kolkilic wil verder winkeliers van buiten de binnenstad overhalen leegstaande winkelpanden in de binnenstad te betrekken, meer groen in het centrum en meer horeca rond de bioscoop op het Energieplein.

Wonen

In blok 2 gingen de lijsttrekkers CU/SGP, SP, PVV en MOEDD in gesprek over de woningnood. Volgens lijsttrekker CU/SGP Rik van der Linden, tevens wethouder, komt de woningbouw op stoom en ook de daaraan gekoppelde doorstroming op de woningmarkt. Versnelling kan nog bereikt worden door een snellere vergunningverlening. SP-voorman Ronald Portier wierp hem voor de voeten dat het college al tien jaar roept dat het aandeel sociale huurwoningen in Dordrecht omlaag moet, terwijl dat volgens juist fors omhoog moet. PVV-lijsttrekker Dan van Leeuwen beaamde dat: “In 2031 zijn er weer evenveel sociale huurwoningen als in 2016. Te weinig. De laatste jaren is er vooral gebouwd voor rijken. Nu is het tijd voor de midden- en lagere inkomens.” Zijn partij vindt verder dat statushouders geen voorrang mogen krijgen bij het aanvragen van een sociale huurwoning, maar gewoon punten moeten sparen. Loudy Nijhoff, lijsttrekker van MOEDD, pleit voor een realistische kijk op de woningmarkt. “Wat nu zogenaamd betaalbaar is, is voor heel veel mensen gewoon niet betaalbaar.” Zij ziet iets in meer hoogbouw en daarnaast flink investeren in het verduurzamen van goedkopere woningen.

Energiearmoede

Wat ons brengt bij blok 3, waarin de lijsttrekkers van VSP, Op Ons Eiland, FVD en PvdD in gesprek gingen over het zeer actuele probleem van de energiearmoede: de toenemende groep mensen die gewoon hun energierekening niet meer kunnen betalen. Margret Stolk (VSP) is geschrokken van de toenemende groep Dordtenaren die in armoede leeft. Zij pleit voor een gemeentelijk fonds om mensen te ondersteunen bij het isoleren/verduurzamen van hun woning. Ook OOE en PvdD willen zo’n fonds, waarbij de laatste partij aan een veel groter fonds denkt dan de anderen. Volgens lijsttrekker Pieter Groenewege moeten er een paar schepjes bovenop op weg naar een energieneutrale stad. “We lopen enorm achter en, zeker gezien de actualiteit, moeten we er alles op zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.” Onhaalbaar, volgens BVD-lijsttrekker David Schalken. “Misschien is 2040 mogelijk, 2050 gaan we sowieso halen.” Op dit dossier is het juist tijd voor een pas op de plaats, aldus FVD-lijsttrekker Ruby Pichel. “Goed kijken naar wat we aan het doen zijn en niet zomaar enorme bedragen aangooien tegen windmolens en zonnepanelen.”

Vertrouwen

In het afsluitende blok kwamen de vier partijen aan het woord die in de voorspellingen de top 4 vormen: BVD, VVD, CDA en GroenLinks. Het onderwerp: het vertrouwen in de politiek, dat nooit lager was dan nu. Volgens recent onderzoek heeft nog slechts 37 procent van de Nederlanders vertrouwen in de lokale politiek. “In ieder geval geen loze beloftes doen”, zei Beter Voor Dordt-lijsttrekker David Schalken. Een opmerking die de nodige hoon opriep, aangezien de complete BVD-fractie de afgelopen raadsperiode uiteengevallen is. Van de zeven raadsleden stapten er zes op, die we weer terugzien in de twee nieuwe partijen MOEDD en OOE. Schalken bracht daar tegenin dat het niet om een richtingenstrijd ging, maar puur om botsende persoonlijkheden. “We gaan met een sterke, compleet vernieuwde ploeg de verkiezingen in.” Volgens Maarten Burggraaf, de afgelopen vier jaar wethouder en nu weer lijsttrekker van de VVD, win je vertrouwen vooral terug door heel hard werken en door veel de straat op te gaan, niet alleen in verkiezingstijd, om in contact te blijven met de wensen en problemen van de Dordtenaren. Peter Heijkoop, ook wethouder en lijsttrekker van het CDA, stelde dat het zaak is om een stabiel gemeentebestuur te vormen voor de komende vier jaar en vooral de samenwerking op te zoeken. “Er komen grote uitdagingen op ons af”, zei hij, onder meer doelend op de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Verder vindt hij dat er de laatste jaren teveel ‘aan de markt’ is overgelaten. “Daar zitten te vaak perverse prikkels in.” CDA en VVD vinden elkaar in de wens om een stabiele club te vormen en leken al voorzichtig voor te sorteren op een voorzetting van de samenwerking. GroenLinks staat ervoor open om aan te schuiven bij de coalitieonderhandelingen. “Maar dan hebben we echt wel wat bijsturingswensen”, aldus lijsttrekker Chris van Benschop.

Terugkijken

Na anderhalf uur is iedereen aan het woord geweest. De vraag is wel of er veel helderheid is verschaft, of de verschillen duidelijk naar voren zijn gekomen en vooral: of de luisteraar/kijker een beeld heeft gekregen van waar het volgens de zestien verschillende partijen concreet heen moet met Dordrecht. De neiging is om deze vragen met ‘nee’ te beantwoorden, maar wellicht was dat gezien de beschikbare tijd en het grote aantal deelnemers ook wel geen haalbare kaart. Zelf oordelen? RTV Dordrecht zendt het debat zondag vanaf 12.00 uur uit op televisie. Het is dan ook op het YouTube-kanaal van de lokale omroep terug te zien.